tirsdag 27. juni 2017

Sommerens markedsføring

Vi er inne i de roligere dager av året for de fleste. De som allikevel er på jobb og arbeider med markedsføring er inne i sine dager hvor ikke de skarpeste ting skjer. 

Mange reklamebyråer har fri eller har sterkt redusert kapasitet, fordi det skjer mindre om sommeren. Noen er på jobb og har sin viktigste tid nå. Og mye rart skjer, som vi kan lære av.

Markedsføring kan beskrives som et hjul, ting som skjer i en rekkefølge og som gjentas. Man gjør en situasjonsvurdering før man starter. Deretter setter man seg mål, og vurderer hvordan de best kan nås.

Skal man nå en markedsandel eller et salgstall, hvordan gjør man det best og mest effektivt? Er det ved å tilpasse produktet, satse på spesielle målgrupper som man har en fordel knyttet til, er det plass som skal gjøre det, en reklamekampanje?

Deretter timing, skaffe ressurser til det og gjøre det. Og hele tiden mens man driver markedsføring må man stadig tilbake og se; Er ting gjort? Er ting forberedt? Får vi de forventede resultater?

Et eksempel på hva man kan gjøre innenfor distribusjon ser du avbildet her. Det er Diplomis som har mistet markedsandeler til isbilene - Hjemis og Den norske isbilen som kjører rundt. Hvorfor ikke en isbil fra Diplomis? - for å ta tilbake de kundene man mister ute i bydelene, der folk bor? Vil folk egentlig ha dansk is, eller vil de ha isen de er vant til fra butikkene? Det går an å tenke nye distribusjonsformer. Blir du utfordret og tatt kunder fra, kan du svare på samme måte. Det er mer enn reklame som virker.

Et firma som har hatt en kampanje noen av disse sommerdagene i det siste er Bunnpris. Det vil si de har hatt to. En førsteversjon og en andreversjon.

Du ser den  her. Glemte en ting på førsteversjonen gitt... Hvem har tilbudene? "Bunnpris" har falt ut. Hjelper ikke med gode tilbud uten at man forteller hvor. Fanden ligger i detaljene. En typisk liten feil som kan oppstå og som er både veldig ergerlig og effekthindrende. Men effekt eller ikke - Clear Channel skal ha akkurat samme pris uansett. Det er ditt (markedsførerens) ansvar hva man viser fram i buss-skuret. Gjør du feil er det akkurat like dyrt, med garanti om liten effekt. Slik er det. Sommermarkedsføring. Late dager på jobb?

Et annet tiltak som skjedde i dag - nå i sommertiden var at jeg fikk epost fra Telenor. Jeg har vel en gang tillatt dem å sende meg epost. Dermed har jeg til hittil lunken glede stadig fått epost med tilbud. I dag meldte jeg meg av tjenesten om man skal kalle det for det... Jeg fikk nemlig tilbud fra Telehuset Åsane. Jeg vet sånn cirka hvor det ligger, for jeg har vært mye i Bergen. Men reklame fra Telehuset Åsane når jeg bor i Trondheim - Telenor da... Uff!

Så det var noen markedsføringsobservasjoner i sommersolen - følg med, man lærer av det!

onsdag 7. juni 2017

Varm reklame

Mulig du har sett den, mulig ikke. En reklamefilm om fosterhjem og om medmenneskelighet, varme kort og godt.

Har du ikke sett den kan du se den ved å trykke her, litt ned i saken. Det dreier seg om en film laget av reklamebyrået Kitchen. Uten tekst. Bare en emosjonell bombe. Og den har slått an kan vi lese i Kampanje.

Hva er det de gjør med denne filmen? - Jo, de gjør et forsøk på å endre folks holdninger. Holdningene er samlinger av tanker, følelser og erfaringer, som betyr noe om hvordan vi videre vil tenke, føle og handle i forhold til et holdningsobjekt. I dette tilfellet er holdningsobjektet - å være fosterhjem.

Som du kan lese i saken har byrået gjort et arbeid i forkant med å definere hvem de er ute etter. Målgruppen ble definert som «fellesskapsorienterte nordmenn», leser vi i saken. Lurt tenker jeg da. For skal du påvirke holdninger med kommunikasjon må du ikke kjempe mot holdninger som allerede er der, du må spille på og forsterke de som er der. Ellers er ikke kommunikasjon sterkt nok til å få til holdningsendring.

Tenk med deg selv og vaner du har. Kommer det en fremmed og begynner å mase om at dine vaner og synspunkter er faktisk feil eller følelsesmessig galt. Da finner du en grunn til at du gjør som du gjør, og så blåser du av forsøket på å endre deg. For hvis ikke så hadde du vel endret deg selv? Du er jo ikke dum... Slik forsvarer de fleste sin opptreden, uten at de engang legger merke til at de gjør det.

Derfor er holdningsendring med kommunikasjon så vanskelig eller umulig, hvis du ikke forsterker og spiller på ting som allerede er der. En dårlig samvittighet kan forsterkes litt, en ny dimensjon legges til, så utløses kanskje en handling? Den type ting.

Se annonsen selv, og tenk gjennom - tror du den kan virke?

tirsdag 6. juni 2017

Dilla på fidget spinner?

Det du ser på bildet her er noe du kanskje har, har sett eller ihvertfall hørt om. En spinner. Nettet bobler over av annonser og saker om såkalte "fidget spinnere". Fidget betyr små bevegelser knyttet til utålmodighet eller nervøsitet. Fint for dem som har litt vanskelig å sitte helt stille altså, og fint for dem som liker å holde på med det andre gjør.

"Greia" har i løpet av kort tid blitt så populær at mange leverandører har hatt problemer med å levere  På nettet kan du derfor finne oppskrifter på hvordan du lager din egen med muttere og kulelager, samt en god del praktisk sans.

Det vi ser i dette er en liten diffusjon i miniatyr. Kan også kalles en "dille". Man får dilla på dette for et kort tidsrom, og så forsvinner det nærmest fra markedet, for senere å kunne dukke opp igjen. Facinerende greier. Og et eksempel på hvordan et produkts livssyklus kan være kort som en flues liv nærmest. Derav ordet døgnflue. Kommer og forsvinner.

Trolig en greie som ikke har så altfor langt liv. Men legg merke til mennesketyper som bruker det til ulik tid. Følger diffusjonsprosessen sånn noenlunde.

Gjør det ikke?


torsdag 1. juni 2017

Diffusjon i real-time

Diffusjonsprosessen i et marked, antatt andel i hver kategori
Diffusjon er prosessen som gjør at et nytt produkt tas opp i et marked. Vi er forskjellige, dermed er det også forskjellig når vi tar til oss et nytt produkt. På individnivå kaller vi denne prosessen for adopsjon. På markedsnivå kaller vi det diffusjon.

Et nytt produkt som er under spredning blant forbrukere er elsykler. Før hadde nesten ingen elsykler. Nå sprer produktet seg og som vi kan lese om i Teknisk ukeblad på nett har salget steget betraktelig.

Hvorfor skjer dette? - For det første er det ulikt hvor raskt vi oppdager produktet som et mulig produkt for oss - adopsjon altså. En individuell prosess som er avhengig av påvirkning og persepsjon. Vi må legge merke til det, erkjenne at produktet kan matche våre behov.

Dernest er et nytt produkt nytt. Det innebærer en sosial risiko å ta i bruk et produkt som ingen annen bruker. Ikke alle er villige til å ta denne risikoen. Noen er det, noen vil det. De vi kaller innovatørene er slike. De er få, men de er utforskende og uredde og vil gjerne ses først med noe nytt. Andre er ikke slik, men vil gjerne være blant de tidlige. Men ikke først. Andre får vise at det går an. Deretter begynner det å bli synlig i markedet, og majoriteten begynner å rikke seg, de tidlige først, så de senere. Til sist, når produktet er vel etablert, utprøvet, all risiko er borte og tilbudene begynner å bli gode - da først kommer etternølerne.

Dette er diffusjon. Og det er det du kan følge i "real-time" for elsyklene nå.

Følg med! Covfefe...