mandag 29. april 2013

Vellykket reklamekampanje?

Jeg har tidligere skrevet om opplysningskontorene på denne siden. De fungerer tydeligvis bedre
Matprat heter nettsiden - dette er fra skolesidene til gjett hvem?
enn jeg trodde da. Det å organisere deler av markedsbudsjettet gjør det mulig å nå gjennom selv der reklameforbud normalt gjelder.


Ihvertfall i følge denne saken på kampanje.no sine nettsider. Opplysningskontoret for kjøtt, som er eiet av kjøttbedrifter, ønsker selvsagt økt omsetning av kjøtt. Hvordan får man til det? Det er nok mange måter å gjøre det på. Et av dem er følgende; Lær opp barn i skolen. Virkemiddel - lag reklamen som en kokebok som du gir bort, ikke med tydelige merkenavn og slikt - men like fullt reklame - eller?

Normalt skal man være tydelig på når noe er markedsføring. I markedsføringsloven står det "Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring", markedføringslovens §3, første ledd.

Men hvis man organiserer seg som et opplysningskontor, så gjelder kanskje ikke det? Usikker på den...

Men denne saken dreiet seg egentlig ikke om markedsføringslovens område, men om reklameforbudet i opplæringsloven.

I opplæringsloven heter det:
"§ 9-6. Om reklame i skolen
Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsette for reklame som er eigna til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdningar, åtferd og verdiar, mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nytta i opplæringa. "

Lurer på om denne ikke er helt på grensen? Les mer om opplysningskontorer på bloggen her.

Hva synes du? Innenfor eller utenfor - bra markedsføringsstunt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar