tirsdag 12. april 2016

Kan du kjøpe lykke?

Lykke - til salgs? Eller kan du kjøpe ting som booster lykken?
Er lykken til salgs? Eller er det mulig å bli lykkelig av å handle? Nei! - vil noen svare. Andre vil kanskje trekke litt mer på svaret. Hva tror du?

I noe som omtales som "en banebrytende studie" presenteres at du ihvertfall kan bli lykkeligere av å tilpasse din handling til personligheten din. Personlighet, hva er nå det? -sånn man er. Men kan man beskrive dette litt objektivt? Ja, faktisk kan man det. I artikkelen ser du referanse til den vanligste måten å beskrive personlighet etter personlighetstrekk. Modellen kalles "big five" eller femfaktormodellen på norsk. Denne viser til fem faktorer du kan score fra høyt til lavt på, eller mot den ene siden eller mot den andre siden.

De fem faktorene er:
- Åpenhet
- Planmessighet/samvittighetsfullhet
- Utadventhet/innadvendthet
- Medmenneskelighet
- Nevrotisisme

Tanken er at hvis ditt forbruk støtter din personlighet så blir du i større grad lykkelig. Til ettertanke. Så hvis markedsførerne lykkes med å tilpasse forbruket til personligheten vil forbrukerne bli lykkeligere. Noe som igjen kan ha noe å si for gjenkjøp og lojalitet.

Stemmer det tror du? Og kan det brukes til noe? Verd å tenke gjennom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar