torsdag 28. juni 2018

Hvilket konkurransemiddel?

Suksessfaktorer under ulike forhold (fra Kotler, egen oversettelse)
I markedsføringen har vi ulike konkurransemidler. Det vil si alternative områder for handlinger, som er tenkt å gjøre at vi gjør det bra. At vi vinner i konkurransen. Er det noe slags mønster for når vi kan bruke hvert enkelt? Ja, mener noen.

Konkurransemidlene er altså de fire / fem ordene som begynner på P, for at de skal være greie å huske. Det er produktet i seg selv, det er prisen, det er påvirkning og det er plass (distribusjon). Mange tar også med personale, og det kan være gode grunner til det.

I markedsføringen prøver man oftest å følge en systematikk og en planmessighet. Det vil si at man orienterer seg først godt i det landskapet man skal konkurrere (situasjonsanalyse), så setter man mål for hva man skal prøve å få til. Deretter lager man en litt overordnet plan (en strategi) for hva man skal få til. Denne definerer hvem man velger ut som målgruppe(r) og hvordan man skal få dem til å velge oss (konkurransemidler). Og når man gjør det - er det noen gode råd? Er det noen ting som er lurere da?

I følge Philip Kotler med flere finnes noen råd. Det er nemlig slik at i noen bransjer er det mye beslutningspåvirkning gjennom snakk mellom folk. Folk er villig til det i liten grad (venstre i modellen) eller stor grad (til høyre i modellen). I tillegg er det varierende store forskjeller på produktene - store (oppover i modellen) eller små (nedover i modellen). Dette leder til fire prinsipielle felter i diagrammet. Man bør ifølge denne tankegangen kjenne bransjen for å kunne velge hva som er nøkkelsuksessfaktoren. Og denne er ikke lik i de ulike tilfellene. Merkevarebygging eksempelvis er særlig viktig og kritisk dersom forskjellene oppleves som noenlunde store og villigheten til å anbefale er der i en viss eller stor grad. Er forskjellene opplevd som små vinner kanskje den som er best på distribusjon - sted, tilgjengelighet, raskhet. Er ikke kundene villig til å  snakke må de ansatte stå for dette. Da er det salg og oppfølging som er kriterier for suksess.

Interessant? Du kan lese om det ved å lese boken "Marketing 4.0" av Kotler, Kartajaya og Setiawan, Wiley, New Jersey 2017.

Markedsføring er interessant - selv om sommeren...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar