tirsdag 27. august 2019

Reklame til de som vil ha det

Det finnes apper for nær sagt alt. Også for reklame. Noen vil ikke ha reklame, og henger lapp på postkassa om det, men noen vil ha det - kanskje digitalt?

Et par danske noenogtjueåringer har jobbet med denne idéen noen år nå. De har i Norge appene Mattilbud og ShopGun, hvor de samler digitale tilbudsaviser i en app. Så slipper du papiret, og så kan du hente det når du trenger. Du kan lese guttas egne omtale på sidene deres.

Innen markedsføringen er det ellers en utfordring om man skal dytte eller tilby, inbound eller outbound marketing kalles det gjerne. Lokk leseren til åtet eller dytt det foran leseren. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det man selv oppsøker er mest effektivt kanskje. Kanskje! Man bør alltid spørre seg - er det det. Tror vi det, eller vet vi det?

Det henger også sammen med hvordan man gjør det. Det er også mer effektivt å la folk oppfatte at de kan sikre seg noe ved å være rask, lur og informert før andre - heller enn å la dem begeistres av enda et tilbud i denne verden av tilbud. Innen psykologien kalles dette for innramming - man rammer inn opplevelser. En slags "hva er dette"-refleks. Er det en mulighet til å tape en mulighet eller er det bare enda en mulighet for å få noe? Muligheten for å tape noe er mye mer handlingsdrivende. Vi passer på det vi har med mye større energi enn vi bruker på å finne nye muligheter. Dette utnytter mange i markedsføringen.

Så hva som virker av reklame er ikke godt å si. Den som driver med det bør derfor hele tiden prøve og lære å bli bedre. Samle inn erfaringer på hva som virket. For reklame koster, uansett hvordan man gjør det.

Ellers er det forskjell på reklame, og det er forskjell på folk. Noen reklamer har salg som målsetting, andre har oppmerksomhet og merkevarebygging, profilering og posisjonering som hensikt. Denne type reklame er det vanskeligere å tenke seg en slik app for. For denne typen reklame trenger en kontekst - en omgivelsesramme som passer. Den lar seg ikke prakke på. Den er avhengig av folk og rollemodeller som kjendiser eller forbilder. Eller omgivelser man søker til. Den type ting.

Folk er også forskjellig. Noen bruker mer energi enn andre på å studere tilbud. Noen trenger mer enn andre å tenke på denne type ting. Andre vil ikke bruke tid på sånt. Det kan være avhengig av personlige forhold eller situasjonen man er i. Hvor god råd man har, hvor mye ledig tid man har, og hvor glad man er i å tenke gjennom ting. Noen trenger orden og strukturer, forutsigbarhet. Andre ikke. Vi er forskjellige.

For markedsføreren er det viktig å finne fram til hva som virker - godt nok. Slik at man har en målgruppe stor nok til å tjene penger.

Erfaring kan være gull verdt. Men den kommer ikke av seg selv, man må samle den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar