onsdag 29. april 2015

Helse og markedsføring

Fins ikke piller mot møkkete vann, for eksempel...
Helse og markedsføring er et område man skal være aktsom overfor. Det foreligger ikke noe forbud mot å tenke markedsføring i forbindelse med helse, men man skal da være særlig aktsom.

Dette framgår av markedsføringsloven, for eksempel §6 om urimelig handelspraksis. Når det gjelder legemidler, er det forutsatt i forskrift at man må ha tillatelse. Tilsvarende gjelder ikke for eksempel apper. Et eksempel på at dette kan være et problematisk område kunne vi lese om i forbindelse med avsløringen av Belle Gibson, som hevdet å ha spist seg frisk fra en dødlig kreftdiagnose, noe hun både blogget om og hadde en app om. Bare bløff, naturligvis er det fristende å si. Når ting virker for utrolige til å være sant, stemmer det nok ofte...

Nå ble hun kastet ut av app-store, og er i søkelyset pga pengene hun har samlet inn - angivelig til veldedige organisasjoner. De har nemlig ikke fått penger. Noe som vel gjør dette til svindel.

Men ikke alle apper er feil om de handler om helse. Eksempelvis har appen Mindfit fra Trondheim gjort det bra, som er et positivt eksempel. Så det er ikke noe galt i å ha helse eller velferd som marked eller bransje. Man må bare være ekstra aktsom, og forvente at det stilles særlige krav til en da. Og som for all markedsføring må det man sier være sant. Også det er markedsføringsloven tydelig på. Og ikke bare tydelig. Innenfor markedsføring gjelder ellers den såkalte omvendte bevisbyrde. Du har nemlig ikke lov å si noe du ikke kan dokumentere. "Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.", sier markedføringslovens §3. Det betyr - i det du sier noe må du kunne dokumentere det.

Så det er litt å tenke på med markedsføring...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar