fredag 8. mai 2015

Spennende sak for retten

Haxisa symbol i speilet - lovlig? Bilde fra blog.haxi.no
På mandag en interessant sak i tingretten i Stavanger. Saken dreier seg om sjåfører som er anmeldt etter kjøring ved bruk av appen Haxi. Dette er en norsk app fra Stavanger som ble lansert i desember 2013, hvor man kan avtale kompiskjøring og henting med andre medlemmer.

Omtale av saken kan du se ved å følge lenken her. Haxi mener at dette er innenfor loven, mens Stavanger-politiet har hele tiden ment at appen er pirattaxivirksomhet og ulovlig.


Saken reiser spørsmål om politiet har fremprovosert en ulovlig handling og lovligheten i dette. Videre er det kanskje mer interessant for oss som er interessessert i markedsføring hvorvidt samkjøring via apper og sosiale medier er i strid med yrkestransportloven.  Haxi gir uttrykk for at det vil være interessant å få belyst om det er ulovlig å organisere samkjøring gjennom app og teknologi, men vet ikke hvor mye fokus det vil få under rettssaken i første omgang, sier de. De hevder dette er det de ser på som stridens kjerne. Det at sjåførene har fått fri rettsprosess tyder på at man er interessert i å skape presedens på området, sier Haxi-gründer Aleksander Soender.

For oss markedsføringsinteresserte er det interessant å se hvordan ny teknologi utfordrer etablert tenking og markeders egne reguleringsmekanisme for konkurranse. I en bransje er det ulike krefter av betydning for konkurransen. Det er de som er i bransjen, og konkurransetrykket de sammen skaper. Jo høyere konkurranse, jo tøffere er det for nye å etablere seg eller utfordre de som er i bransjen. Tøff konkurranse er derfor en slags garanti mot for mye ny konkurranse. Tjener man mye penger og konkurransen er slapp, så må man nesten påregne å bli utfordret av nye konkurrenter. For de som er i en bransje vil det derfor være gunstig med etableringshindre og lovreguleringer. Dette gjør det vanskeligere for nye konkurrenter å komme inn.

Av og til ser vi slike etableringshindringer blir forsøkt utfordret - gått rundt eller satt spørsmål ved gyldigheten. Dette er interessant, fordi det vil være bestemmende for bransjens logikk videre. Drosjebransjen er derfor hard i sin tale "piratkjøring satt i system". Men de tjener all verden på dette standpunktet. Det blir derfor interessant å se hva rettssystemet mener om dette. Stortinget gir lovene, men rettssystemet avgjør tolking og håndhevelse.

Så vi får se nå. Lovlig? Interessant!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar