onsdag 2. mars 2016

Matvarebransjen i Midt-Norge

Kjedenes markedsandeler i Norge
Nyhetssakene om matvarebransjen kommer tett som hagl om dagen. Interessante tall fra Dagligvarerapporten 2016 fra analysefirmaet A C Nielssen som forteller noe om konkurransen i en merkelig bransje har kommet. Merkelig på grunn av konkurranseforholdene.

Adressa melder at Rema står nesten stille mens Kiwi fosser fram.

Det er 2015 tall som danner grunnlaget for denne observasjonen. Samtidig kan man lese om Reitan som står på rikingliste, over verdens rikeste. Coop er like stor som alle de andre i Trøndelag meldes det, også det i adressa. Tidligere har vi lest om at Norgesgruppens eiere også har til det nødvendigste...

Og tallene for markedsandeler i Trøndelag følger i oversiktene i saken her:


Og forskjellene mellom Norge og Trøndelagsfylkene synes tydelig. Bunnpris er mye større i Sør-Trøndelag enn både i Nord-Trøndelag og Norge. Også ICA er større. Dette er tall fra 2015, og Ica Norge ble overført til Coop/Norgesgruppen og Bunnpris fra april 2015. Av oversikten her ser man hvor sterkt Trondos - Coop står i Midt-Norge i forhold til resten av landet

Rema er noe større i Sør-Trøndelag enn i resten av landet, men ikke svært mye. Som tidligere beskrevet på bloggen her er Norgesgruppen mindre i Midt-Norge enn i landet førøvrig.

Interessante tall både for oss som følger med og bransjen selv. Og mest betenkelig av alt er at her ser du den fulle kontrollen av dagligvarehandelen i alle kanaler - grossister og detaljister i alle fasonger - dagligvarer gjennom butikk, bensinstasjon, kiosk, restaurant, cafe og kantine. Alt.

Så det er en konsentrert bransje. Selv om de forteller om sterk konkurranse, så er det noen få rike aktører som konkurrerer og legger premissene for oss alle. Utvalg, priser - alt. Og for de andre i branskjen - produsentene. Ikke lett å skulle være leverandør til en så konsentrert bransje. Dette er de du må ha avtale med - minimum en av dem, hvis ikke kan du umulig lykkes i Norge for tiden. Alternativet er å bygge opp et alternativt leveransesystem og markedsføringsapparat for å få markedsadgang, men det vil være dyrt og ta tid. Dette er bransjen slik den er nå.

Det blir spennende å følge bransjen videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar