tirsdag 12. november 2013

Hvorfor kjøper folk el-bil?

Bilde lånt fra klikk.no Hett marked for el-biler?
Å forstå kundene kan være vanskelig, men trenger ikke alltid å være det. Iblant er grunnene nokså iøynefallende, men de kan være flere.

I denne artikkelen om de viktigste grunnene til at folk kjøper el-bil kan du lese at el-bilene ble populær samtidig med at det ikke lengre ble tillatt å kjøre minibuss i kollektivfeltene. Offentlige reguleringer kan styre folks atferd i ulike retninger. Og rundt biler er det mange reguleringer og avgifter.

Nå viser det seg at det både er avgiftsgrunner som "pusher" salget og folks miljøvernønske, ønske om å bevare miljøet, som styrer valget. Det at Tesla har etablert seg med en el-bil som appellerer til nye kjøpegrupper kan nok slå inn, for i erfaringene med el-bilsalget er ikke nødvendigvis denne kjøpergruppen representert. Dette må man ta stilling til når man skal vurdere hvilken vei salget vil gå. Vi har også fått nytt politisk styre. Nye prioriteringer vil kunne gi nye utslag. El-bilforreningen som de kaller seg, interesseorganisasjonen for el-biler, bruker store ord når de beskriver regjeringens budsjettforslag med tanke på el-biler, leser vi i en annen artikkel.

I det siste har også et par-tre branner i el-bilen Tesla fått omtale. Også dette kan få innvirkning på hvor sikkert folk vurderer el-bil å være. Diskusjon om hvor miljøvennlig el-biler egentlig er om man tar med hele livsløpet likeså. De skal både produseres, fraktes og gjenvinnes, og man må ta med miljøbelastningen for å lage el-energien. Lages denne i kullkraftverk, er ikke energien akkurat hel-ren. Så det er et sammensatt bilde som eventuelt vil føre til påvirkning av forbrukernes atferd, både når det gjelder miljø og avgifter.

Nå kan man vel kanskje si at det ikke er uventet at man i Norge, som er et land med tradisjon for å ta inn mye penger på transportmidler, øker skattetrykket på et transportmiddel som begynner å bli utbredt. Når man ikke ser ut til å behøve lokke fram atferd gjennom å tildele privilegier som avgiftsfrihet og kjøring forbi kø, og gratis parkering og lading, så vil man nok ei heller gjøre det, tipper jeg.

Hva tror du? En ting er sikkert - tiden vil vise! Men den som holder på med situasjonsanalyse kan ikke vente på det, man skal forsøke å vite nå, slik at man kan handle i forkant.

Legg gjerne inn en kommentar om du har synspunkter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar