mandag 9. februar 2015

Gammel regulering regulerer ny handel

Vi har tidligere på bloggen her hørt om avgiftsfritak for netthandel fra utlandet. Nå kommer nok en nyhet av betydning for netthandel.

Et milliontall pakker kommer årlig til Norge fra nettbutikker i Øst-Asia, og økningen var over 30 prosent i fjor, kan vi lese i saken fra e24.no. Og i saken kan vi lese at det er billigere å sende den derfra enn fra for eksempel Sandefjord, hvor det også foregår netthandel. Porto utgjør en nokså vesentlig del av kostnadene, særlig for billigere produkter.

Reguleringen har vært der i lang tid, og tok angivelig sikte på å hjelpe fattige land. Nå har tidene endret seg, og ny teknologi har ført til nettopp netthandel. En type handel som var ukjent når denne bestemmelsen ble laget. Det var ikke noe nett å selge fra. Nå derimot virker en slik gammel regel inn på konkurransen. Sikkert ikke noe stort beløp kan man tenke. Men med mange små salg, pluss avgiftsfritak er virkningen der.

Konkurranse og prisdannelse er avhengig av like forhold. Noen vil si at konkurranse ikke alltid gir de beste løsningene. Enkelte ting bør kanskje reguleres? Vurderinger rundt det er politiske, og det er det ikke meningen å ta opp her.

Her nøyer vi oss med å merke oss at vi må ta hensyn til rammevilkårene som gjelder for forretningsdriften. Og de er ikke bestandig helt like viser det seg.

En innenlands historie i samme sjanger skjedde i 2001, da det ble innført merverdi på porto. Så viste det seg jo at Svalbard ikke hadde merverdiavgift. Dermed ble det dyrere porto der for å unngå at portoen ble billigere der enn i resten av landet. Med den bestemmelsen ble det ikke noe av planene minst ett firma hadde om å etablere seg på Svalbard for å utnytte fordelen av billigere porto.

Offentlige bestemmelser må man følge med på - uansett hvor lett de er å forstå.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar