fredag 21. oktober 2016

Hvorfor gir noen kaffe nesten gratis?

Et gammelt ordtak jeg har sitert ofte er "There are no such thing as a free lunch". Ingenting er gratis. Ingen gir deg noe uten å ha en tanke bak. Dette ser man ofte i markedsføringen. 

Gis noe gratis eller svært billig er det ofte en tanke bak. Slike tanker kan være å skape en forventning om gjenytelse. Dette er en kraft i oss som er der, og som er universell. Det vil si at vi finner den overalt på kloden. Hvis du gir noen noe og de tar i mot, så er de "litt skyldige" å gi deg noe tilbake.  Hvis du inviteres av noen er det din tur neste gang. Hvis noen byr på en tyggis, bør du by på en senere. Gjensidighet. Det styrker samhørighet og avhengighet. Dette kan være både bra og det kan være litt klamt, avhengig av hvem og hvordan. Og det brukes for hva det er verdt i markedsføringen.

Hva med kaffen til 1,- på Rosenborgkamp da? Hva vil de oppnå? - Trolig er det de vil oppnå flere ting. De må få en kritisk masse mennesker til å bruke appen. Ved å gi dem en grunn til å laste den ned, er første stadie nådd. I tillegg - for alle medier - og en betalingsapp er et medium - så gjelder at vi bruker dem så lenge de gir relevant og tilstrekkelig "belønning". Hvis vi opplever at de gir oss gode ting på en eller flere måter bruker vi dem, ellers ikke. Det er forklaringen på at du ikke bruker en hel del medier - de mangler den biten.

Og det er det MCash gjør her. De gir belønning. Gode opplevelser. Fordel. Og for hver bruker gir de ut en liten kaffe. Ikke stor pris for en ny bruker de kan tjene på å ha en god stund?

Når man ser markedsføring bør en som er interessert alltid stille seg spørsmål - hva er det egentlig vi ser her? Hvor lurt er det?

Det er slik man lærer markedsføring bedre...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar