onsdag 2. november 2016

Hva hemmer og hva fremmer

Markedsføring er et fag som handler om å tenke på kunden. Ta fokus i det du kan bety for den mulige kundes uløste behov. Om du viser fram en god løsning, viser vilje og evne til levering kan du få salget. Markedsføring handler om alt som får til det.

Og det omfatter kartlegging av behov, innsikting på utvalgte kunder som har behovene. Bli lagt merke til - vinne over andre, og levere så godt at kunden kommer tilbake.

Så enkelt er det i teorien. Men også - Så vanskelig er det å vite hva det betyr for hva som er lurt å gjøre. Stian Rønvåg har skrevet en artikkel om dette i et forsøk på å vise fram hvordan hans firma, PR-operatørene tenker. Det er interessant - fordi det viser at også den som skal prøve å dekke noens behov (markedføreren) har et slags behov for å bli hjulpet i å få til det.

Rønvåg er inne på noen som har gitt bidrag til markedsføring. Han argumenterer for systematikk i forsøk på å bli bedre i markedsføring, og peker på noen av utfordringene som har blitt større. Det er vanskeligere og dyrere å få folks oppmerksomhet. I følge ham er du oppmerksom bare 5% av ditt våkne liv. I den tiden bombes du med inntrykk. Hva gjør at du kan ha tro på å vinne denne kampen om kunden? Det må du ha et slags svar på, skal du drive markedsføring. Fokus på dette, vilje til å få det til og stå på for å oppnå det - systematikk. Det er svaret. Så er det bare å gjøre det da. Det er mange som kan hjelpe deg med det, for penger. De er dyre nærmest alle som en. Så har du planer om å kjøpe tjenester må du ihvertfall vite hva du vil ha.

Bestill ikke taxi før du vet hvor du skal, for å si det slik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar