onsdag 26. september 2012

Markedsføringens tre dimensjoner

Markedsføring er et ord som får mange til å tenke på reklame, sies det. Mulig det. Noen tenker litt videre enn som så, og tar med at markedsføring handler om å dekke behov gjennom å legge til rette for å gjennomføre bytter. Penger er et vanlig byttemiddel. Vare eller tjeneste det andre.

Når man tenker på markedsføring, så gjelder det at man planlegger så godt som mulig, for å kunne gjennomføre så lure handlinger som mulig. Vi vil at kundene skal komme til bedriften vår. På den måten vinner vi over konkurrentene, tenker vi. Vi er lurere enn dem.

Man kan se på markedsføringen som et spill, med roller. Man skal være best, og få til et samspill som gir best mulig tilfredsstillelse for alle. Kunden skal være fornøyd, vi skal tjene godt og bli fornøyd, og samfunnet skal oppleve at de tjener på oss. Alle er fornøyd, og vi tjener penger.

Skal man få til god markedsføring bør man lage seg en plan. Man gjennomfører en situasjonsanalyse, for å få skikkelig oversikt over situasjonen man er i. Deretter kan man sette seg mål. Disse bør være realistiske og troverdige, men samtidig litt å strekke seg etter. Det neste blir da å tenke ut en plan for hvordan vi skal få til å nå målene med den praktiske markedsføringen.

Vi tenker ofte da at vi har to forhold som må bestemmes:
1) Hvilke målgrupper velger vi oss? og
2) Hvilke midler skal vi bruke for å vinne disse som kunder.

Midlene vi har deles ofte inn i fem P'er. Kjært barn har mange navn (vi kan kalle dem konkurransemidler, virkemidler eller P'er, det er noe vi kan påvirke, og som vi tror påvirker salget vårt - altså et middel for å øke salg):

Pris kan vi bruke som et virkemiddel. Høy eller lav, eller "akkurat passe" slik at vi er konkurransedyktig nok.

Produktet vårt må være like godt eller helst bedre til å dekke de ulike behov kundene våre har enn andres produkter.

Plassen vil holder til eller distribusjonen vi bruker for å få fram tilbudet vårt kan gi oss en fordel i forhold til konkurrentene. Vi ligger kanskje bedre til, har finere lokaler, eller bedre, raskere eller sikrere distribusjon. enn de andre.

Påvirkningen av kundene kan være bedre enn konkurrentene. Vi kan ha mer eller bedre reklame enn dem. Artigere og bedre idéer. Vi kan treffe bedre i forhold til hvilke kanaler vi bruker.

Personalet vårt kan være flinkere, hyggeligere eller bedre enn konkurrentene

Når man har bestemt seg for målgruppe og hvilke P'er vi skal satse på - en viktigste P for oss kanskje, eller flere P'er i kombinasjon (som er det vanlige), så er man klar til å vurdere konkrete tiltak. Hva gjør vi? Hvem har ansvaret? Når gjør vi de ulike tingene? Hvor mye kan vi tillate oss å bruke på markedsføringen?

Vi må ha rimelig klare tanker om at vi tror vi får igjen dette i økt salg for å gå i gang. Vi skal tjene penger, som regel. Det finnes unntak, men også da må man ha klare tanker om hvor mye kan vi bruke, og hva vil vi ha igjen. Og - sannsynliggjør de tiltak vi planlegger den effekten vi ønsker?

Mange bruker  mye tid på å regne på dette, før de setter i gang. Man vurderer ulike tiltak. Man ser på ting man har fått til før. Bruker erfaring. Og til slutt tar man en sjanse. Går vi for dette?

Markedsføring kan være spennende, det tar ofte litt tid fra man planlegger og setter i gang handlingsplanen til effekten kommer. Og da kan man lykkes eller man kan floppe...

Markedsføringens tre sider
Høres greit ut dette? Tenk målgrupper og tenk virkemidler - P'er.

Men vi har kanskje glemt en ting? Hva skal til for at vi skal tjene masse penger? Gjøre de rette tingene. Og gjøre dem rett. Men hva er de rette tingene? Man kan sette opp markedsføringen som en trekant, som hjelper oss å tenke litt rundt dette.

Det jeg har skrevet om over dreier seg i stor grad om høyresiden. Det som går fra firmaet (ved ledelsen) til målgruppen - påvirkning i form av reklame, PR-framstøt, kundearrangementer, prissetting, plass, produktutforming - alt sammen har fokus på forholdet mellom bedriften ved ledelsen og kunden.

Vi må ikke glemme de ansatte. De er også et virkemiddel for å lykkes. Det er de som treffer kunden - det er faktisk skjeldnere sjefene gjør det. Det er de ansatte, selgerene, kontorpersonalet, skranken, vaskere, sjåfører, mange, mange ulike typer ansatte som treffer kunden på en eller annen måte. Og hvis de ikke fungerer i møtet med kunden (interaksjonen - samhandlingen mellom ansatte og kunde), ja så kan det gå dårlig. Riktig dårlig.

De ansatte er firmaenes viktigste ressurs sies det. Hva må til for at de skal fungere? Jo, du har kanskje gjettet det ved å se på figuren - Intern markedsføring. Det vi ikke kan selge til våre ansatte, kan vi sikkert ikke selge til fremmede (kunder) heller. De ansatte må ha tro på firmaet. De bør trives, og ha gode liv, på jobb og utenfor. De bør være informert om hva som skjer. De bør få en klapp på skulderen når de gjør en god jobb. De bør få opplæringen de trenger. Da øker vi sjansene for en god samhandling med kunden. I tillegg må man planlegge også at møtet med kunden skal skje. Man må være forberedt!

Glem ikke å tenke på alle sidene av markedsføringen når du skal vurdere tiltak. God planlegging!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar