onsdag 30. august 2017

Bedre tider

Tidene bedres. Det betyr trolig mer forbruk. Men også høyere rente. Hvorfor det egentlig?

Det er i en sak på e24.no vi leser dette. Den såkalte detaljomsetningsindeksen for juli, som Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider ble offentliggjorde onsdag morgen. Den forteller om økt handel. Det er økt detaljhandel i varehandelen. Ikke for alle varer, men totalt. Og økt handel vitner om økt optimisme, økt optimisme betyr økt vilje til å handle, og når folk handler blir det virksomhet for dem som lever av det, og høyere rente.

Hvorfor det egentlig? - Jo, Norges bank bruker renten for å hjelpe igang etterspørselen når det er dårlige tider, og øker den igjen når villigheten til å bruke penger er der, for å dempe prisstigningen. Derfor må man nok regne med at renten går noe opp. Hvor mye er ikke noen gitt å spå, selv om mange prøver. Naturlig nok. Det er en del av situasjonsanalysen. Man prøver å kartlegge hvilke forutsetninger man får noe inn i framtiden. Jo før man vet det, jo bedre for planleggingen.

Gode tider for noen, økt forbruk betyr økt virksomhet og flere arbeidsplasser innen produksjon og handel, men også økt forbruk for kloden. Så alt har flere sider.

Uansett er det interessant å følge med...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar