fredag 7. september 2018

Hva er reklame?

Reklamebunke samlet over et år - investering?
Nesten alle vet det- hva reklame er. Det er for eksempel det som kommer i dunger og lass og gjør at du må ha stor papirsøppelkapasitet, og som gjør at mange henger "Nei takk!"-lapp på postkassen. Det er det som avbryter film, serie eller sportssending, som gjør at man får gått på do innimellom. Eller det man må betale for å få vekk på apper. Eller det som dingler inn i sidesynet på nett, eller popper opp foran det du skal se på, og som du må klikke vekk. Slike ting er reklame.

Hva mer er det. Litt mer presist beskrevet? Det er en av de tingene man kan gjøre innenfor "P" for påvirkning. Et konkurransemiddel altså. 

Det er noe man betaler for, som forsøker å skape en effekt hos de man prøver å nå. Hvilken effekt kan enkelt oppsummeres i forkortelsen AIDA. Det kan være oppmerksomhet om noe man prøver å få til (Attention), man kan forsøke å skape interesse, man kan forsøke å skape et ønske om noe (et produkt - Desire) eller man kan prøve å utløse en handling (Action). Ulike reklamemuligheter er ulikt god på de forskjellige bokstavene her. 

Vi kaller det for et konkurransemiddel, fordi for eksempel Samsung kan bruke påvirkning med reklame for å forsøke  å få til at din neste mobilanskaffelse blir en Samsung, ikke en Huawei. Får de ikke til det er det kanskje to tre år til neste sjanse. Reklame er også noe en kan gjøre for "å mase inn" i hukommelsen spesielle merker, slik at når du senere er i en valgsituasjon mellom flere produkter, velger du for eksempel Torosaus framfor Knorr, SUN framfor andre maskinoppvaskmidler, Diesel framfor Levis når du kjøper bukse og så videre. 

Det er hele tiden en konkurranse - om hvert salg. Noen taper - bare én vinner den konkurransen. Derfor kaller vi det et konkurransemiddel. Det er noe vi kan gjøre for å få til noe (middel) og det dreier seg om konkurranse - altså konkurransemiddel. Påvirkning. De andre konkurransemidlene er pris, plass/distribusjon, produktet og personalet, etter en vanlig måte å ramse opp disse, alle begynner på P.

Men så leste jeg en sak på kampanje som fikk meg til å stusse. De skriver:

- "Legger en alle investeringene til de forskjellige Coop-kjedene i en felles pott, gjorde Coop brutto reklameinvesteringer på hele 1,53 milliarder kroner i 2017."

Mye penger... Og - Investering? Er reklame investering? En investering er til forskjell fra forbruk noe som har en varig verdi. Investerer du i et hus kan du selge det igjen til ikke så ulik verdi. Kanskje det taper seg litt, og du må avskrive noe, men mye av verdien vil være der. Det kan til og med tenkes verdien øker, og du får en gevinst.Er reklame slik da?

Kan du selge en kampanje du kjørte i januar? Nei, selvsagt ikke. Pengene er borte. Effekten er hentet ut i salg, eller det ble ingen effekt. Resteffekten på omdømmet da? Vanskelig å beregne. Treffer man godt med reklamen sin så har man kanskje skaffet firmaet en verdi. Apple for eksempel har en av de mest verdifulle merkene i verden. De har et merke som nærmest garanterer framtidige salg. Et merke som har verdi, fordi noen assosierer ting med det. En stil, en smoothet. Et Appleprodukt er en greie man gjerne viser at man har, som hjelper på at man kan signalisere hvem man er om man liker

Så at reklameinnsatsen for Apple har gitt varig verdi er det vel liten tvil om. Derfor er det ikke helt villedende å kalle reklamen investering - i såkalt goodwill. I merkeassosiasjon.

Men generelt da? Er reklameavisene du fikk fra Meny forrige uke investering? Tvilsomt. De er "kjøp nå"-typen. Tilbud. Ideer til tacohelg, meksikansk uke, fårikåltid, pizzadager, italiensk uke, indisk matuke, uken fra havet, eller hva de nå er. De får til salg der og da, og that's it... Og så gjør de i beste fall litt med vanene dine - hvor de handler. Men sjelden mye. Vaner er vaner, vanskelig å endre med kommunikasjon. Fordi handlinger har sin rot i holdninger, og holdninger er blant annet skapt av tidligere handlinger, og av dine bevisste og ubevisste forsøk på å forklare for andre og deg selv at disse  handlingene ikke var så dumme (rasjonalisering kalles det). 

Reklame prøver ofte å skape følelser og tanker, som er de to andre bestanddelene i holdninger. Både følelser og tanker blir ofte svake i forhold til en vane (handlinger du gjør). Ofte er det slik at holdningene ikke kan endres før du har sluttet med handlingene, som du jo driver og forsvarer fordi du gjør dem (selvbildet passer de fleste litt på). 

For en markedsfører vil det være mest lurt å tenke på reklame som en kostnad, ikke som en investering. Men de som lever av reklame vil omtale det som investering for å understreke at de må du som markedsfører gjøre (altså kjøpe). Det de driver med er lurt, prøver de altså å fortelle deg med ordbruken sin. Men vær skeptisk. Det er du som bærer risikoen for å tape penger. Penger brukt på reklame forsvinner når du betaler. Så kan det være du får en effekt. Tenk nøye gjennom hva du mener skulle tilsi at du får effekt. Hva er det som gjør at din reklame vil virke som du hadde tenkt? Eksakt hva får reklamen til? Det må du tenke gjennom, og bære konsekvensen av. 

Når regningen er betalt er det ingen klagefrist på slikt hos reklamebyrået nemlig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar