fredag 14. september 2018

Statlig helsekommunikasjon

Norsk helsenett skal kommunisere
Statlig helsenett skal handle kommunikasjon for 72 millioner, over to år. Mulig mer, over to år til, for avtalen kan forlenges inntil to år, ett år av gangen.

Det er i en sak på kampanje.com vi kan lese dette. Og det får oss til å tenke oj! - Det er mye penger, og hva skal de bruke dem på, merker jeg at jeg tenker på selv.

Saken gir oss svar på det, nemlig "32 millioner kroner på reklame og markedsføringstjenester, 20 millioner kroner på strategisk kommunikasjon og utvikling av kommunikasjonsstrategi og 20 millioner kroner på grafisk design og visuelle produksjoner".

Hva betyr det? - Jo for å ta det siste først. De skal ha en grafisk profil og design. Dette gjør det enklere for folk å kjenne dem igjen. 20 millioner er 10 millioner i året på det. Inkluderer nok skilter, nettsider og brevpapir, konvolutter og penner, alt slik som gjør dem gjenkjennbar. Det kan være viktig for en offentlig instans å være tydelig og vekke tillit i befolkningen, så det får vi tro har noe for seg.

Så skal de bruke like mye på strategisk kommunikasjon og utvikling av kommunikasjonsstrategi. De skal ha en måte å møte omverdenen på. 

Hvem skal de oppfattes av og forholde seg til?- Det offentlige. Politikere. Presse. Det omliggende samfunn. Hvis noen blir sure på dem, eller det stilles spørsmål ved deres virksomhet, så skal man være beredt til å møte det på en måte som tjener virksomheten. En kommunikasjonsstrategi skal gi retning i kommunikasjonsarbeidet, og fortelle hvordan de skal møte ulike interessenter. Folk som har ulike interesser i dem. Det er pressefolk, pårørende, politikere og mange andre grupper folk. De må kommunisere på en måte som vekker tillit. I medgang og i motgang. Slik at de blir lagt merke til, framstår relevant slik at folk får tillit til dem. Det skal de bruke 10 millioner i året på.

Og så - 32 millioner på reklame og markedsføringstjenester. Eller 16 millioner pr år. Det er en kampanje eller to det, eller litt mer om en splitter det opp. Om helse? Holdningsskapende kampanjer. Jeg har tidligere på denne bloggen uttrykt skepsis til statlige holdningskampanjer. De virker sjelden særlig godt. Nå ser vi at det ryker 16 nye millioner i året på det. - for all del, og jeg håper det, dette kan være et unntak.

Helsenettet er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet. "Oppdraget er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Vi har også ansvaret for teknisk drift av en rekke nasjonale tjenester og registre, som f.eks. portalen helsenorge.no og kjernejournal." kan vi lese på sidene deres.

Vi legger merke til en ting til i saken - nemlig at de har kunngjort anskaffelsen i Doffin. Doffin er noe alle offentlige virksomheter må forholde seg til når de skal anskaffe varer og tjenester. Offentlige virksomheter er nemlig pålagt å følge lov om offentlige anskaffelser. Hvordan deres kjøpsatferd vil være dikteres så av lovverkets krav. Bryter man det kan man klages inn til KOFA, som er klageorganet. Ved å klikke litt på lenkene her kan du skaffe deg en liten oversikt over hva det handler om.


Interessant å vite om man tenker på det offentlige som mulig kunde...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar