mandag 28. januar 2019

Risiko å handle med

Bilde fra referert sak, Foto: Amit Dave, Reuters
Forsikringsselskapet KLP har ekskludert rederiet Nordic American Tankers, fordi de mener risikoen ved å handle med dem er for stor.

De ønsker dermed ikke å handle med den norske rederen Herbjørn Hanssons fra Hjelmeland siden de mener det vil medføre «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlig miljøskade og grove krenkelser av menneskerettighetene». Det er E24 som melder dette, i saken du kan lese her

Forholdene som omtales er såkalt beaching. For å spare penger kjører man skipene i stor fart på land når det er høyvann. Deretter kuttes de opp. Ikke i det hele tatt noen optimal løsning for sikkerhet og miljø. 

Kontroll og utstyr er naturligvis mye bedre i en dokk. Ulempen med dokker er kostnadene. Arbeiderne derimot som gjerne må ta jobbene for å livnære seg, jobber under fare for ulykker. Sikkerheten er lav. Det er ikke kraner eller utstyr som hindrer at tunge deler faller ned eller bøyer av og klemmer noen. I tillegg er håndteringen av miljøskadelig avfall vanskelig, og etterleves i liten grad.


Jeg har skrevet det før, ansvar er ikke noe man bare viser hjemme. Det må utvises også på jobb, og selv når det truer lønnsomheten. I forretningslivet er lønnsomhet oftest styrende, men i tillegg må det balanseres med etisk forsvarlighet i en del retninger. Arbeidsforhold, klima og miljø er eksempler på dette, samt handelsskikk - ikke lure noen. Forretningsmetodene må være redelige og forsvarlige selv om man skal konkurrere og tjene penger. Lett å si, vanskeligere å gjøre i en presset situasjon kanskje.

Men har man allikevel noe alternativ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar