torsdag 13. februar 2014

Asko gjør det bra

Flere store firmaer kutter ut egen distribusjon og bruker Asko.

I 2013 var topplinjen for ASKO på 48,2 milliarder kroner, kan vi lese i saken på Hegnar Online. Hva betyr nå egentlig det, lurer du kanskje på? Jo, når man snakker om topplinjen så handler det om regnskap eller budsjett - altså en oversikt over økonomien til et firma.

I et regnskap så er topplinjen nesten alltid salgsinntekter, normalt der de største inntektene kommer fra. Og av og til så hører man også snakk om bunnlinjen. Da er det nederste linje i et regnskap - altså hvor mye som blir igjen av inntektene man hadde øverst, etter at alle kostnader mellom topp og bunnlinje er trukket fra - overskudd altså, eller underskudd (tap).

Ellers i saken leser vi bekymring om at når noen leverandører i en bransje blir for få og sterke, så får de en enorm makt over markedet, her dagligvarer og storhusholdningsmarkedet. Det er ikke bra. For da kan de diktere vilkår for andre, og kreve uforholdsmessig stor fortjeneste - siden de er eneste alternativ.

På den annen side gir dette muliheter til å drive rasjonelt. Man sparer penger på at bare en lastebil skal til en liten utkant for å levere varer. Og på planlegging av det, og lagring og en hel haug andre oppgaver knyttet til distribusjonen.

Så distribusjon handler om konkurranse, av og til om samarbeid, og om å gjøre ting mer rasjonelt, og smartere enn konkurrentene.

Spare penger, vinne konkurransefordeler...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar