fredag 14. februar 2014

Tar ikke selvkritikk

Samarbeid for å få markedsføring til å virke
Flere store annonsører har trukket seg fra OL-øvelser. De ønsker ikke være de som forstyrrer seere midt i konkurransen. Men rådgiverne deres ser ikke problemet. De "får levert det de har booket" mener de.

Dette kan vi lese i en sak på kampanje.com, reklamebransjens egen nyhetsnettside. Og dette forteller noe om reklamebransjen som er verdt å vite for en som kanskje skal drive med markedsføring. Hvorfor er de ikke litt mer ydmyke? Hvorfor innrømmer de ikke at dette kanskje ikke var så lurt? Det er kunden selv - annonsøren, som tar denne erkjennelsen. Er ikke det litt rart?

Litt om reklamebransjen - rolledeling
Når du markedsfører et produkt , så prøver du å få til noen målsetninger for ditt produkt; Det kan være å øke synlighet, påvirke hvordan ditt merke blir opplevet, skaffe markedsandeler, øke omsetningen eller noe annet konkret målbart.

Som hjelp for dette kontakter man gjerne noen som kan hjelpe en med det - som kan blant annet reklame, nemlig reklamebyråer. De kan tilby et mangfold av tjenester. De kan hjelpe deg å lage markedsplanen bedre og mer poengtert. De kan hjelpe deg  og komme med ideer for å finne ut hvilke tiltak som kan gjennomføres, og de kan formgi og til og med bestille (booke) plass i det mediet du ønsker. De gir også medieråd - timing, hvordan treffe flest mulig, og hvordan treffe de rette seerne. Så langt alt vel.

Men en ting skal man vite om denne reklame- og markedsføringsbransjen. De kan hjelpe deg, men de tar aldri ansvaret for at din markedsføring virker. Det gjør du selv. Lykkes du så er byrået med deg og feirer. Mislykkes du derimot så er de stille eller sier du har fått det du har bestilt. Og de har på en måte rett. Det er du som tar risikoen for din markedsplan. Den får du aldri overført til noe reklamebyrå.

Det er dette vi ser et eksempel på her. Reklamebyråene hjelper til med ting, men markedsplanen er det markedsførende firmaets plan (altså for reklamebyrået kunden). Og går det på trynet, for å si det folkelig, så sier reklamefolkene; "dette vil de lære av", "det har jeg ingen kommentar til", "vi står ved rådgivningen vi har gitt", "medievirkeligheten er i forandring"... Den type ting. Ikke; dette tar vi ansvaret for.

Dette er det viktig å vite for deg som kanskje skal jobbe innen markedsføring. Du må komme med kunnskap nok til å kunne bære et slikt ansvar. For å kunne si - "dette er min markedsplan og den er gjennomtenkt og god."

Har du en plan - eller kan du lage en?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar