tirsdag 11. februar 2014

Vær relevant

Vær relevant. Skal du lykkes i markedsføring, vær en god hjelper for kunden.

Dette skriver Torstein Norendal som kaller seg innholdsmarkedsfører i firmaet Inhalt i en kommentar på Kampanje.com . Hans budskap er "Du skal ikke lenger selge, men hjelpe kunden med å kjøpe" - en litt annen måte å tenke på? Eller kanskje heller en litt mer fokusert - finn kunden(e), vit hva de behøver, og hjelp dem å dekke sine behov. Så enkelt, og så krevende er det.

"Ifølge webguru Gerry McGovern er tradisjonell markedsføring etter AIDA-modellen effektiv i en verden der folk er dårlig utdannet, har lite informasjon og mye tid til rådighet. Det er ikke tilfellet i Norge i dag." kan vi lese i nettartikkelen. AIDA er forkortelsen som hjelper oss å forstå hva som skjer i forhold til adopsjon av et nytt produkt - du må vinne Attention, gjøre om denne til Interesse, og til Desire (ønske) og få denne til å konkretisere seg til handling - Action. Blander engelsk og norsk litt her...

Innen digital markedsføring åpner muligheter seg til å være relevant - til stede der interessante mennesker ferdes (konkret eller gjerne digitalt) - du kan identifisere hva folk er interessert, og plassere deg "riktig". Men er dette en ny måte å tenke på, eller er det en måte å gjøre det samme på - i et medium, digitalt? Jeg heller til det siste.

Den opprinnelige artikkelen til Helge Lislevand om at AIDA var utgått på dato kan du lese her. Som igjen ble kommentert av Helge Tennø her. Interessant å lese for en som vil følge litt med i markedsføringstenkingen som foregår i dag. Men de er nok litt opptatt av å framstille den virksomheten de lever av som det nye gullet, tror jeg.

Det er nemlig ikke helt konkurrerende nytenking til markedsføringen slik den har vært noen år, etter min mening - det er versjoner av de opprinnelige modeller. Og det er annen rekkefølge enn man kanskje er vant til å liste opp - men det mener jeg å huske å ha sagt til mine elever allerede - rekkefølgen kan variere, i kjøpsprosess og her i adopsjonsprosess. Men trinnene er der i en eller annen rekkefølge - og de handler om å føle - handle og lære, i en eller annen rekkefølge.

Som markedsfører må man handle så smart det går an i forhold til dette - hva er interessant for kunden. Legge planer - ha fokus og handle.

Enig? Legg gjerne igjen en kommentar under...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar