fredag 13. mars 2015

Tobakk om 30 år?

Fikk til antirøykekampanje: Dagfinn Høybråten.
Foto: Gilbert, Jeff / SCANPIX
Hva er og hva er ikke mulig å få til i forhold til tobakk? Vi har sett antirøyke og antisnusekampanjer som har hatt ulik effekt opp gjennom tidene. En peker seg ut som vellykket. Kampanjelederen het Dagfinn Høybråten, og han var da helseminister. Kampanjevirkemidlet var forbud.

Ofte er det slik. Siden våre holdninger er styrende for de handlinger vi gjør er det fristende å prøve kampanjer for å påvirke holdninger. Holdningene har igjen tre typer bestanddeler:

- Handlinger vi gjør
- Tanker vi har
- Følelser vi har

Sterkest av disse er handlingene. Og så er det slik at vi vil forsøke å forsvare holdningene våre - rett og slett fordi vi har dem, og fordi vi for oss selv og for andre vil forsøke å framstå som gode folk. Vi kan derfor ikke ha en type atferd (handlinger) og tanker og følelser som bryter med dem. Hvordan fikser vi det? - Ved å tilpasse fakta og følelser til handlingene, bevisst og ubevisst. Vi legger merke til ting som passer, overser eller avviser det som ikke passer. Det betyr at om du røyker, så vil du i mindre grad enn andre "ta inn" informasjon om at røyking er farlig, og i større grad enn andre "ta inn" signaler om at det ikke er så farlig som mange sier, hvis det dukker opp. Eller andre ting - slik som at det kan ha visse positive effekter også. Slike ting hører en røyker.

I dag dukket det opp en interessant sak på abcnyheter. En gruppe forskere mener det er realistisk at tobakk kan forsvinne om 30 år. Det forutsetter at myndighetene vil og samarbeider, og da tenker du kanskje som meg - så det skjer sikkert ikke... Men det er allikevel av interesse å tenke gjennom.

I saken leser vi at ca seks millioner mennesker årlig dør på grunn av tobakk. I USA anslås det at 250 000 av disse kunne vært spart - hvert år (!) ved det enkle tiltak å heve aldersgrensen til 21 år. Innskrenking av den enkeltes frihet (altså makt) er altså nøkkelen. Oppsiktsvekkende er det å lese at hjernens evne til å ta langsiktige beslutninger ikke er ferdig utviklet før ved 25 år:
"– Delen av hjernen som blant annet kontrollerer impulshandlinger, er under konstant utvikling til en person når 25-årsalderen. Det må etableres en balanse mellom unge menneskers frihet til å ta egne valg, og samfunnets ansvar om å fraråde disse fra å ta avgjørelser de vil angre på senere, sier komitéleder Richard Bonnie."

Så da blir spørsmålet - skal man ha en frihet eller skal man ha tvang? Det kan argumenteres for begge deler, og som vanlig på denne bloggen overlater jeg det til deg å gjøre deg opp en mening.

 Saken illustrerer imidlertid en av tre kjente måter å påvirke folk på, nemlig makt. Makt er uovertruffen måte å overtale folk. Hvis du tvinger folk slik at de får en bestemt atferd så er det ofte slik at de tilpasser følelser og tanker slik at de etterhvert passer til hva de gjør. Så det er effektivt, men allikevel ikke alltid mulig. Det å tvinge folk er, heldigvis kan man si, ikke noe de fleste regimer gjerne gjør.

De to andre påvirkningsmåtene er å oppnå troverdighet overfor den man skal overtale eller å bli likt. Troverdighet baserer seg på at du oppfattes som sannferdig og at du har greie på det du sier (ekspertise). Å bli likt baserer seg på om egenskaper du har blir likt - om du er lik andre og om du blir likt er en påvirkningskilde i kommunikasjon.

Men det er mektige motkrefter også. Tobakksindustrien jobber selvsagt for å øke salget av produktet sitt. På kreftforeningens blogg kan du lese om at tobakksindustrien jobber systematisk med markedsføring. Dermed jobber de med virkemidler og målgrupper som alle andre markedsførere. Og målgruppene, kan vi lese, er barn helt ned i 11 års alderen viser interne dokumenter de har avslørt fra tobakksindustrien. Så det er en kynisk bransje. Og de jobber med å påvirke - gjennom å motarbeide makt, og de som andre gjennom liking og troverdighet.

"Barn er dessverre målgruppen for tobakksindustrien. Interndokumenter fra industrien forteller at barn helt ned i 11-års alderen er blant målgruppen. Konklusjonen til industrien er: «They got lips? We want them!». Kunnskapsoppsummeringer av studier fra Norge og en rekke andre land, viser at reklamefrie pakker kan hindre barn og unge i å begynne med tobakk. Australia har innført reklamefrie pakker. Etter innføringen kunne man registrere den største nedgangen i røyking på 20 år."

 Tobakksleverandørene har flere virkemidler for å fremme salget sitt - akkurat som alle andre markedsførere har de de fem P'ene Produkt, Plass, Påvirkning, Pris og Personale. I fjor leste vi om at helsedirektoratet reagerte når pris ble brukt under Øya-festivalen. Et for tobakksbransjen perfekt sted å gi folk en atferd - i avslappede omgivelser. Selg snus billigere, få folk i gang. Effektmessig smart altså, men i grenseland mener helsedirektoratet altså.

Men det er altså slik at markedsføringen har sine virkemidler uansett hva du driver med. Vi bør derfor ikke overraskes over at tobakksbransjen bruker dem. De prøver jo å lykkes og tjene penger. Så lenge produktet er lovlig vil de nok fortsette med det. Om det skal være lovlig er en annen diskusjon...

Eller hva tror du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar