torsdag 26. mars 2015

Palmehelg for Freia?

Påskeegg i lilla kartong, bilde fra Freia
Påsken - palmehelgen - står for døren. For en sjokoladeleverandør som Freia er dette en mulighet - markedsplanen trenger anledninger å bygge markedsføring rundt. Derfor er det maksimalt uheldig nå å få denne saken mot seg. Hvilken sak? Saken om at påskeeggene inneholder 1/5 palmeolje.

Nå har Freia, eller Mondelez, riktignok laget sjokoladen sin på en brukbar måte mener noen, når de nå først bruker palmeolje.
 
Bloggeren Sophie Elise la bredsiden til mot påskeeggene til Freia. For dette fikk hun tilbake ram kritikk. Hun har nemlig selv promotert mange produkter, også med palmeolje nok... På abc startsiden står en artikkel om produktet, og om palmeolje. I denne saken finnes lenken til Regnskogsfondet sin palmeoljeguide. Denne gir blodrød farge til Påskeegg i lilla kartong. Rød farge er fargekoden for alt med over 5% palmeolje. Påskeegg i lilla kartong har 20%! Ikke noe sunt produkt altså. I bloggen Saksynt nyanserer Gunnar Tjomlid palmeoljen en del, særlig i forhold til produksjonsmåte og alternativer.

I en sak fra Dagens næringsliv snakkes det interessant nok også om samfunnsansvar i tilknytning til problemene produktet har hatt de siste årene:
"– Bedriftenes samfunnsansvar dyrkes i et halvakademisk, halvøkonomisk rådgiversikt. Ikke tar de tunge beslutninger i næringslivet, og stort sett sitter de ikke på de tunge akademiske innsiktene. Men midt i det finnes det en sfære av småborgerlig moralisme som får tak i en brøkdel av bedriftenes kommunikasjonsbudsjetter, sier Tangen."

Hvis de har rett er det deprimerende. - Og en utfordring for en ny generasjon markedsførere, kanskje deg? Jeg har tidligere skrevet det - man er ikke bare markedsfører. Man er menneske, bror,søster, sønn, datter, mor, far, bestemor, bestefar. Samfunnsmenneske. Det du gjør på jobb må faktisk holde på alle mulige måter. Ikke bare for deg, målt i kjapp gevinst. Det bør holde på sikt. Hvis alle tenkte slik, ville mange bedrifter omstilt seg.

Men det er utfordrende. For fokus på ting kommer i rykk og napp. Nå er det palmeolje for fullt, ingen vet helt hva som dukker opp av saker i morgen (eller hvorfor).

Hva kan bedrifter gjøre. Først og fremst - ville oppføre seg bra. Ville godt for folk. Det er første råd. Vær skikkelig! Og det andre - være forberedt på hva som kommer. Og dernest - kunne  håndtere det.

For en profesjonell bedrift betyr det blant annet medieovervåkning som del av markedsinformasjonen de tar inn og bearbeider. Man gjennomfører situasjonsanalyser for å sikre slikt. Mange litt større firmaer gjennomfører det som kalles en PEST-analyse. Dette er en forkortelse for Politiske, Økonomiske, Samfunnsmessige eller sosiokulturelle og Teknologiske faktorer. Mange legger til EL, altså PESTEL eller PESTLE - de to siste for Økologiske og Juridiske faktorer, alt forkortet fra de engelske begrepene political, Economical, Socio-cultural, Technical, Environmental og Legal factors. Dette sikrer at man får struktur på situasjonsanalysen - akkurat som SWOT (også kalt SOFT). 

Modell for å studere konkurransekreftene i en bransje, basert på Michael Porter
Situasjonsanalyse  kan altså bestå av PEST/PESTEL sammen med SWOT-analyse og konkurrentanalysen, som ser på "oss og de andre", med vekt på nåtid og framtid, sterke og svake sider samt hvilke konkurransekrefter som påvirker oss.

Men som sagt - uansett hva en situasjonsanalyse sier. Du kommer ikke unna det etiske. Du kommer ikke unna med å gjøre gale ting fordi om du håndterer bråk godt.

Så saken her har to sider - kort sikt. Hvordan håndterer man dette? Hvordan møter man saker som dette? Dernest det mer langsiktige - omstilling som gjør at man ikke fortjener å kritiseres for noe. Vi bor i den rikeste delen av verden. Det er fristende å "peise på", gutse, satse og forbruke. Andre bærer konsekvensene av våre valg i like stor grad som oss. Det bør være med i våre vurderinger. Det kan brukes mot oss i framtiden...

Verd å tenke over er det ihvertfall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar