torsdag 11. juni 2015

Ny logikk - gammel forståelse?

Framtiden er ikke slik den var...
I våre dager har ny teknologi blitt gjort tilgjengelig for alle.  Mange mener at morgendagens arbeidstakere vil forvente mer fleksibilitet. Markedene vil følge en annen logikk enn før. Det vil bli flere muligheter, men også mer konkurranse fra "uventet" hold, om du ikke følger med.

I framtiden kan man kanskje velge mellom det tradisjonelle næringsliv, som tilbyr hoteller, leiebiler og taxier eksempelvis, og bytteøkonomien som gjør at du gjennom etablerte systemer kan byttelåne akkurat det samme. Hotellene får da vanlige folks hjem som konkurrenter. Da må hotellene levere noe annet - bedre - for at folk skal velge dem.

I arbeidslivet har det lenge vært snakk om at folk forventer fleksibilitet. Om dette stemmer, eller i hvilken grad, er ikke godt å si. Men det bryter med et gammelt syn på at leder skal lede og kontrollere. Sitter du hjemme - på hvilken måte kontrolleres det da? Må det kontrolleres? Finnes andre måter å få folk til å jobbe enn å peke og kontrollere? Selvsagt gjør det det. Det finnes alternative modeller på nærmest alt.  For eksempel kunne man tenke seg at man får betalt for det man leverer, ikke etter hvor man er ansatt. Alt dette er valg som er gjort, med sosiale strukturer. Fellesskap. Det har også en del gunstige sider ved seg. At man hører til et sted, er med på et større hele enn seg selv. Får til noe sammen med andre - mye artigere enn å være alene.

Men det er altså nye muligheter både for marked og arbeidsliv som har blitt gjort mulig med ny teknologi. Bent Richard Eidem er konserndirektør for business banking i Danske Bank har skrevet en ganske interessant kommentar om dette på E24, som du kan lese her.

Til ettertanke...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar