mandag 17. august 2015

Lyser opp i markedsføringen

Faksimile -Vareplasseringsapp -  Foto: GUILLAUME GRASSET
Ny teknologi åpner for stadig nye muligheter i markedsføringen. Det får oss til å trenge en presisering av hva ordet "markedsføring" egentlig rommer. Mange tenker for avgrenset på visse deler av markedsføringen når de hører om det.

En vanlig upresis bruk av markedsføring er de som omtaler markedsføring synonymt med markedskommunikasjon. Vi har av og til kunne lese om firmaer som har fått til suksess helt uten markedsføring. Slike uttalelser er naturligvis bare tull, og skyldes en upresis bruk av begrepet.

Markedsføring rommer for det første at man forholder seg til omgivelser, konkurrenter og mulige kunders behov. Altså at man har systemer for å følge med hva som skjer rundt en. Ofte vil dette kunne føre til behov for å korrigere innsatsen.

Videre er markedsføring en systematisk innstilling til ting. At man definerer målsettinger, og at man har et åpent sinn i forhold til hvilke tiltak som er best for å nå hvert enkelt mål. Det er når man gjør det at en del bedrifter finner ut at det finnes alternative veier til suksess.

Alle må ikke annonsere. Annonsering kan derimot for noen være en mulig aktivitet, som må finne seg i å konkurrere med andre mulige aktiviteter man kunne valgt, når det kommer til antatt effektivitet i markedsføringen. Det er vanlig å dele inn i fem hovedområder for aktiviteter i markedsføring, som er det vi kaller de fem konkurransemidlene. Alle starter på P, noe som gjør at vi kan huske på dem som P'ene:

Påvirkning (medregnet reklame) er en av dem.
Prissetting er et alternativ. Gjør man noe med prisen, vil det kunne påvirke solgt mengde. Vanligvis betyr det at man senker prisen for å tiltrekke kunder. Men det kan også for en del tilfeller være det motsatte - dyre klær selger bra ofte, eksempelvis.
Produktet selv eller utvikling av produktet kan virker positivt for salget. For eksempel kan kvalitet, tilbehør, garantier, serviceavtaler og ikke minst merkets profil være av stor betydning.
Personalet kan i seg selv være noe som påvirker salget. Erfaring med god service og oppfølging kan danne grunnlag for gjenkjøp.
Plass og distribusjon er det siste. En del firmaer har oppdaget at god plassering, eller levering raskt, sikkert og i rett tid er nøkkelen til salg.

I saken i denne lenken finnes en variant av å bruke plassen for salg. Saken er fra dagligvarehandelen, og illustrerer hva ny teknologi kan bety for salg. Tenk deg å selge en hyllevare som ikke blir lyst opp hvis mange andre varer blir det? Likeledes - hvor i butikkene, og hvor i hyllene, høyt eller lavt, varer står gir en helt ulik forutsetning for å få til salg. Plasseres varer fram og i salgsstativer, selger de bedre. Å bruke plassen, det er altså for mange en effektiv form for markedsføring.

Og til sist. Det er vanskelig å tenke seg at man bruker kun ett konkurrasemiddel. Oftest er utfordringen å finne en smart kombinasjon av ulike konkurransemidler løsningen. I tillegg, de som lykkes med markedsføringen sin er de som står på, og jobber systematisk over tid, lærer av sine suksesser og fiaskoer, og har fokus både på inntjening og pengebruk.

Suksessformelen er altså systematikk og hardt arbeid, og evne til å vurdere mulighetene i et marked.

Så lett og så vanskelig...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar