mandag 27. mars 2017

En side av omorganiseringer

Kontrollutvalget i Tromsø, Foto: Øystein Antonsen / NRK
Tromsø kommune har anstrengt økonomi for tiden. Trolig i den sammenheng omorganiseres administrasjonen. En av de kommunale avdelingsdirektørene fikk i den forbindelse et lønnshopp på over 156.000,- eller 17% til 1.080.000,-

Det skal lønne seg å omorganisere. Nå begrunnes lønnsøkningen med endret ansvar, og det kan saktens være riktig. Men det er ofte dyrt  å endre på organiseringsmodeller. De fører sjelden til at noen går ned i lønn eller mister stillingen. Derimot er det mer sannsynlig at noen får mer, som her. Leder av kontrollutvalget i Tromsø kommune, Rolleiv Lind, er skeptisk leser vi i saken. Han mener en slik endring burde være politisk behandlet. I en kommune skal det være det politiske nivået som bestemmer.

I private foretak er det normalt styret som bestemmer, da de fleste store selskap er aksjeselskaper - og styret i følge loven er det bestemmende nivået i aksjeselskaper. Ellers er lønnsforhandlinger den typiske måten å fastsette lønn - forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakere gjennom forhandlinger. Direkte fastsettelse av lønn som dette er mer vanlig i private virksomheter.

Ellers er valg man foretar knyttet til organisasjonsmodell oftest tuftet på hvordan man antar organisasjonen vil fungere best. I denne saken handler omorganiseringen også om en endring av politisk styringsmodell for kommunen, som da igjen gir endring i ansvar i den administrative ledelsen - de som er ansatt for å iverksette det som blir politisk bestemt, nå de mål som settes og for å følge de bestemmelsene som gjelder for virksomhetsfeltene. 

Det er interessant og lærerikt å se hvordan organisasjoner velger sine løsninger, og hvilke konsekvenser det får, slik som her - nokså ramsalt kritikk.

Både i privat og offentlig virksomhet har ulike valg forskjellige konsekvenser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar