tirsdag 28. mars 2017

Subjektiv - jeg?

Det er ikke alltid sant eller usant -det kan være avhengig av hva du tror og ser
Er du en av dem som mener at du er objektiv og har god dømmekraft, og ikke lar deg lure av noe som helst. Ok - tenk på denne: Leser du helst ting som bekrefter eller drar denne antakelsen i tvil. Helt sikkert foretrekker du noe som bekrefter det du allerede tror.

Røyker du så leser du gjerne artikler som trekker i tvil om det er så usunt, snuser du så gjør du det samme, trener du mye, så leser du sikkert artikler som forteller hvor mange ekstra år smarte du kan regne med å leve på grunn av det.

Det vi aller helst liker er informasjon som knytter oss til sosiale grupper vi gjerne vil tilhøre, leser vi i den interessante artikkelen på forskning.no. Er vi uenig i konklusjonen forholder vi oss deretter, selv om faktiske opplysninger stemmer, leser vi videre. Til og med folk med anlegg for å forholde seg til tall og fakta "skrur av" dømmekraften, de dropper vurderinger om "er det noe som tyder på det motsatte her?" når de forholder seg til et budskap de deler konklusjonen ved. Spennende og litt skremmende - men ikke helt umulig å gjøre noe med.

Bakgrunnen for denne dømmekraftsvikten kommer av at vi rasjonaliserer med tenkevirksomheten. Livene våre er fulle av tankeforenklinger og innøvde "slik er det". Dette sparer oss for mye energibruk i det daglige. Men det kan også lure oss.

De fleste friske mennesker vedlikeholder et positivt selvbilde. Det er en fordel for mestring og for å forholde oss til sosiale situasjoner. Vi filtrerer bort ting og tar inn ting etter automatiserte vurderinger. Disse stemmer bra, men ikke alltid. Det som hjelper oss generelt sett, lurer oss også i visse situasjoner.

Rådet for å bøte på dette er enkel - innrøm at du er subjektiv. Let av og til etter tegn på om det er mulig at det motsatte kan stemme. Vær oppmerksom på dine egne holdninger og oppfatninger, og vit at de påvirker dannelsen av nye oppfatninger.

Som pattedyr har du også visse biologiske tilbøyeligheter, til å unngå farer, til å unngå tap, til å søke sosiale relasjoner. Dette preger hva du ser og hva du prioriterer.

Kan være greit å være klar over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar