mandag 29. oktober 2018

Kjøpesentre i trøbbel?

Et av de klassiske kjøpesentrene i USA er Macy's
Kjøpesenter eller sentrum? - Hva liker du best? Mange kjøpesentre sliter med omsetningssvikt for tiden. I USA hadde de for kort siden en bølge av kjøpesentre som bukket under. Nå spås det at det samme vil skje i Norge.

Hvordan kan man egentlig vite om det skjer? - Svaret på det er at det kan man ikke, men man kan reflektere rundt det, og prøve å forstå fenomenet. Og man de som driver disse sentrene kanskje påvirke om kjøpesentrene blir så bra at de overlever. En sak i e24 kan hjelpe deg i gang med tenkingen. En annen sak handler om hva kjøpesentrene kan og bør gjøre for å unngå kjøpesenterdøden.

Et kjøpesenter er nemlig ikke bare et kjøpesenter - en samling mer eller mindre tilfeldige butikker. De må representere noe folk ønsker, noe som folk trekker til. De må gi folk de varene og de opplevelsene folk ønsker. Så sammensetningen av tilbud kan være avgjørende. Og det kan omfatte mer enn kjøpesentrene hittil har dekket av tilbud.

Sentrene trues også av de økte muligheter til å handle netthandelen representerer. Netthandelen øker mer enn butikkhandel. Og hvis det i tillegg er rett at folk ønsker stadig mer individuelle tilpasninger og forventer stadig mer, så spørs det om kjøpesentrene er stedet det kan skje? En annen ting som kan forklare om kjøpesentrene har livets rett er om folk vil ha dem. Mange av kjøpesentrene er omgitt av asfaltsletter med parkeringsplasser. De smelter ofte ikke inn i et nabolag eller en bydel. Mulig kombinasjon med kollektivtransport vil være en faktor. Samvirke med omgivelser kan være en som kan påvirke om sentrene har livets rett. Det spås at større sentre vil gjøre det bedre enn små og mellomstore. De siste vil slite med å gi et godt nok tilbud, og muligens med kostnadene.

Hittil har kjøpesentene representert direkte konkurranse om kundene med bysentrum. Dette har byene selv hjulpet fram med reguleringer (tilrettelegging for kjøpesenteretableringer) og med parkeringsvansker i by og med bomringer. På den måten har vi fått en oppblomstring av kjøpesentre, som kan minne om de amerikanske shoppingmall'ene. Store sammensatte sentre, med mange slags butikker. Dette fører til at folk tar bilen for å handle, så særlig miljøgunstig er ikke dette. Og det kan utelukke de som ikke har bil.En del varehus har etablert seg utenfor, og dels i konkurranse med både by og kjøpesentra. Dette har skapt trøbbel for handelen som blir igjen eller forsvinner fra bysentra.

Så kom også netthandelen. Da spørs det om den resterende handelen er lokkende nok til å holde på handelen i sentrene. Om netthandelen har tatt bort handel som ga kjøperene en opplevelse. Noen typer handel har forsvunnet strukturelt. Noen brukte god tid i en platebutikk før. De har forsvunnet. Man hører og kjøper musikk på andre måter. Dette gjelder også flere kategorier varer og tjenester.

Det som også er meget viktig for kjøpesentrene er at de konverterer besøk til handel. De må ha kompetente folk som kan salg. - Som er klar til å gi folk det de søker eller ønsker. Skulle det skje at folk bruker butikkene som showrooms før de handler på nettet, må de i det minste ha nettbutikker også, så de "tar hjem" salget. I motsatt fall har de bare kostnader. Ingen kan overleve uten inntekter.

Det blir spennende å følge med, både på byutvikling og på kjøpesenter og netthandel.

Det er omskiftelige tider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar