torsdag 1. november 2018

Reguleringer på gang?

"Forbered deg til Black Friday"
Norges befolkning har kommet opp i en forbrukslånsgjeld på 115 milliarder ifølge VG. I dagens leder tar de sterkt til orde for regulering av markedet for forbrukslån. For markedet selv fungerer helt åpenbart ikke, i dette henseende.

Du kan lese lederen i VG her, og det er foruroligende lesning. Rentene har begynt å stige, og vil trolig stige noe til. Det kan bli tøft for mange. Men her er det snakk om relativt aggressiv reklame for å låne penger til å kjøpe ting du ikke har råd til, for over 30% dyrere renter enn for eksempel boligrenter. Kostnader som tar bort enhver salgspris-effekt. Det blir kort fortalt mye dyrere enn å kjøpe til full pris. Og du lures til å legge betalingen til framtiden, hvor du ikke kjenner rentenivået. Attpåtil er det allerede dyrt. Og blir dyrere.

Mange tar opp ny dyr gjeld for å dekke gammel forbruksgjeld de ikke har klart å innfri. Dette er en bransje som jobber for å få folk ned i gjørma nærmest.

Dette reiser mange spørsmål om etikk for dem som driver med denne virksomheten. Greier ikke bransjen selv å regulere dette, truer reguleringer fra myndighetene.

Det er flere leverandører som er med på dette, Som du kan se av illustrasjonen får man rabatt hos utvalgte butikker ved å bruke kortet, Bruker du tiden, dvs de antydede 12 måneder, så har du nok blåst bort fordelen. Men mennesket er slik at vi trekkes sterkere til å ikke gå glipp av en fordel enn til å oppnå en fordel. Dette kalles loss framing og gain framing - måten du innrammer eller forstår en situasjon. Det samme kan man se hos andre dyr - det er ikke nødvendigvis så lett å få dyrene til å bruke energi på å få en godbit, men har de skaffet den legger de mye energi i å forsvare den. Slik er det også med oss mennesker. En mulighet til rabatt er fristende å ikke la gå, selv om den koster penger, som her.

Så dette blir nok etter hvert regulert ved krav til hvem det kan gis kreditt til, makspriser og krav til markedsføringen av denne type produkter - for lån er faktisk å se på som et produkt i markedsføringen. Å følge med det offentlige blir framover en viktig del av situasjonsanalysen for banker og kredittgivere i hvert fall. For når reguleringer kommer, må man være forberedt.

Vi følger med saken, vi som er litt over gjennomsnittet interessert i markedsføringen...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar