onsdag 17. oktober 2012

En liten markedsundersøkelse?

Innenfor markedsføringen er det tidvis nødvendig å hente inn informasjon som skal gi støtte til eller bakgrunn for beslutninger. Av og til har man rett og slett for lite informasjon til å kunne ta gode valg. 

Nettsiden til SurveyMonkey.com, 17.10.2012
Et vanlig spørsmål i markedsføringen er "tror du noe eller vet du?"

Vet du hvordan du blir oppfattet i markedet eller tror du det? Stort sett er det mye tro da.

En markedsundersøkelse kan hjelpe noe på dette, selv om markedsundersøkelser også har sine klare begrensninger.

En kjekt hjepemiddel for å kunne gjennomføre en kjapp markedsundersøkelse er SurveyMonkey. En survey er en spørreundersøkelse - som er en av flere måter å samle inn markedsinformasjon på.

Det vil etterhvert komme en egen artikkel på bloggen her om markedsundersøkelser, om ikke flere, så følg med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar