mandag 23. november 2015

Dårligere tider - eller hva?

Vi nærmer oss både Black Friday, jul- og adventstid. Noen ønsker å få tak i pengene våre, og at vi skal handle ellevillt. - De som driver med markedsføring. Mesteparten av markedsføringen handler om profitt - altså å tjene penger.

Men er man som markedsfører avhengig av at forbruket stiger inn i himmelen? - Ikke egentlig. Langsiktig markedsføring handler om få til handel som tjener en selv og kunden, på sikt.

I tillegg er det jo slik at markedsføring er konkurranse. Den beste vinner. De dårligste taper, og forsvinner. Lavere handel betyr da mer konkurranse om hver krone. De smarteste vinner. De som er best på situasjonsanalyse, planlegging og gjennomføring av markedsføringen, de vinner. Kunnskap og evne til å omsette kunnskap i praktisk handling vil lønne seg.

Og så er det jo slik at også markedsførere er samfunnsbevisste mennesker. Ikke alle, men de fleste prøver nok å være det. Det man gjør bør holde alminnelige standarder som gjelder liv og samfunn ellers. Markedsføring er slik sett ikke noe boble. Det at handelen avtar, hvis det er best for menneskeheten er slik sett greit. Det rammer noen, men tjener helheten. Vekst er ikke noe nødvendig forutsetning for faget.

Aftenposten bringer interessante tall for folks forbruk. Dette får nok noen i handelen til å skjelve litt. For forbruksveksten faller. Så bra, tenker nok mange. Men ikke alle. For det fører til spenning for dem som lever av handel. Men man kan på mange måter si at det er ventede tall. Norge kan ikke fortsette å forbruke på det nivå vi gjør i dag. Det tåler ikke jorden. Det vil si, jorden tåler oss, men ikke at alle gjør som oss.

På FN-nettstedet Globalis kan du lese at "Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 2.7 jordkloder." Og vi ser at bevisstheten om dette stiger. I årets norske valg var en av trendene at Miljøpartiet de grønne gikk fram. Mange har blitt bevisst dette. Og man kan nok vente at flere blir det. Det er en politisk agenda å redde jorda. Og nødvendigheten av dette kommer til oss med visse mellomrom. Det er skremmende perspektiver om endret og villere klima, høyere vannstand som kan true bosettinger. Og samtidig befolkningsøkning totalt på jorden. Det er spådd at jordas befolkning vil stige til omlag 11 milliarder mennesker. Dette vil endre mye. Også markedsføringen.

For den norske markedsføreren - hva betyr forbruksdemping? Dårligere tider? Annerledes tider. Tider da andre ting vil være etterspurt. Lavere etterspørsel? Andre markeder? Man må sannsynligvis være enda dyktigere.

Og enda mer påpasselig i å ikke kaste bort penger unødvendig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar