tirsdag 24. november 2015

Norwegian gruser SAS

Norwegian gruser SAS i en sammenligning i hvor mye drivstoff de bruker pr personkilometer på transatlantiske flygninger. Det vil si hvor mange kilometer fraktet passasjer de får ut av hver liter drivstoff.

Selskapene rangeres i en sak på e24. Får du fraktet mange langt så er det gunstig økonomisk og miljømessig. Det betyr mindre utslipp. Men SAS reagerer på at tallene er teoretiske - de viser til sine målinger i stedet. I tillegg tar målingen ikke høyde for at det ikke er alle som bare frakter passasjerer. SAS har med gods i tillegg, noe som i denne målingen ikke slår gunstig ut.

Men bortsett fra det er utnyttelsesgrad viktig. Hvis man klarer å fly fulle fly, så er det gunstig. I tillegg - nyere fly bruker mindre, og er derfor gunstigere for miljøet i bruk. Men de skal lages de også - så hva som er gunstigst om man tar med det i bildet er ikke godt å vite. Det Norwegian gjør det bra på er i tillegg at de har mange seter pr fly. Den som skal ha bedret benplass for komfortens skyld betaler mer, men forurenser også mer, for da blir færre med hvert fly.

At det er en god sak for Norwegian er det ikke noe tvil om i alle fall. Passer godt inn i merkevarebyggingen deres som et moderne, miljøvennlig og billig flyselskap.

Miljø blir neppe noe dårligere salgsargument framover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar