torsdag 15. november 2018

TV-reklame stuper

Trafikkreklame faller også - Litt egenreklame i pausen?
Ex on the hva det nå skal være, Side om Side med Heimebane og hva de nå heter - det holder ikke. Hva holder ikke? Konseptene? Annonsørene? Seerne?

Såkalt lineær tv sliter. Men Tv generelt sliter med reklameinntektene leser vi i denne saken fra dn.no. Dette hører nok sammen. For om seerne svikter, så svikter de som skulle kunne ført til lønnsomhet - nok folk, som ser, og som lar seg påvirke til enten å kjøpe, eller ved å bli påvirket; holdningspåvirkning som kan komme til nytte i senere situasjoner. Som gjør at du ser noen i vrimmelen, eller foretrekker noe som virker kjent eller som du har tanker eller følelser om. Det kan være det kjente som gjør at du senere ser og gjenkjenner et for deg ubetydelig merke, og ikke et annet.

Mange av budskapene vi utsettes for i reklamene er ikke direkte salgsutløsende. De kan ha med tanker som dukker opp i kjøpssituasjoner senere. Har du hørt Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola, så husker du kanskje dem når du står der og skal kjøpe brus?

Noen reklamer kan gi umiddelbar lyst til å gå ut og handle - for nå er det ekstra lave priser på … hvadetskalvære. Så det er stor forskjell på budskapene og hva reklamen skal prøve å få til. Og mediet må ha evne til å skape den reaksjonen du håper på. Tv egner seg til kortere poengterte budskap. Har du lengre beskjeder, mer informasjon, så er trolig andre budskap å foretrekke. Men selv med korte budskap må TV-reklamen forsvare at den er best, og rekker flest. Gjør den det? Det må du avgjøre.

Annonsørene rømmer altså fra TV for tiden. Siden i fjor har TV-reklamen stupt. Hvorfor? Fordi de som skal ta beslutninger om bruk av markedsføringsbudsjettene har lavere tro på dem, eller fordi tv svarer dårligere på den utfordring hver markedssjef står overfor. Hun eller han har mindre tro på denne type reklame vil virke sett i forhold til prisen det koster. Og det er ikke bare tv som faller, utendørsreklame faller. Radioreklame faller. Så kanskje det er dårligere tider som fører til litt mindre satsing, og at dyre aktiviteter kuttes ut? - Internettbasert reklame øker, selv om det går opp og ned også der.

For den som skal gjøre gode markedsføringsbeslutninger må vurdere: Mulighet til å oppnå tilstrekkelig effekt i forhold til kostnad. Det er selvfølgelig vanskelig. Alle selgere av slike tjenester skryter som fulle sjømenn på bar... De bærer heller ikke risikoen. Det gjør den som skal betale for reklamen.

For virker ikke reklamen er pengene tapt. Ingen effekt, ingen inntjening. Og da er pengene som skulle ført til inntjening borte. Finn fram finskjorta og prøv å gjøre en god figur inne på sjefens kontor når du skal forklare at du har brukt opp penga, men ikke fått inn noen effekt. Lykke til! Du trenger det.

Slik er markedsføring. Derfor er det så viktig å ha tenkt gjennom, hva gir deg en begrunnet tro på det du gjør? Hvorfor skal det du foreslår virke bedre enn andre ting du kunne gjort? Hva taler for, og hva taler mot det? Slike tanker bør en markedsfører ha. Klare tanker om hva man vil oppnå, hos hvem, for hvor mye penger? I søken etter beste alternativ for å oppnå det du ønsker av effekter hos dem du ønsker det hos.

Og når det først virker, da er få ting morsommere...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar