onsdag 5. desember 2012

Dårlig forståelse av dårlig kultur

Dårlig forståelse av dårlig kultur i politiet.

Dette er overskriften av en sak i N24 om politiet i etterkant av håndteringen av 22. juli saken. 

Organisasjonskultur handler om hvordan man har det i en organisasjon. Hva man ser på som rett, og galt. Hvilke signaler som sendes, ved måten man er på. Hva som er de gode eksemplene på god og godtagbar atferd, og hva som er eksempel på feil og uønsket atferd. Denne saken handler om at når man ikke skjønner at kultur er viktig som formgiver for kommende atferd, så sliter man. 

I politiet  ønsker man ikke å gjøre feil. Greit nok, det er forståelig. Det er bare det at man gjør feil. Alle gjør feil. Politiet også. Dermed blir holdningen til hva man gjør når man gjør feil, selv om man ikke ønsker det, interessant. Hvis man benekter feil, ser på feil som utillatelig svakhet, og er opptatt av å fordele skyld, så skaper dette en uheldig kultur, som ikke gjør organisasjonen lærende. 

Den smarteste er ikke den som aldri gjør feil, men den som lærer av sine feil, og ikke gjentar dem. Hvis man er villig til å innrømme feil, og være endringsvillig, tjener dette organisasjonen mye mer enn om man benekter feilene, og blir opptatt av å fordele skyld, og unngå å bli sittende med skylden selv.

Dernest leser vi at det er for lite kunnskap om innholdet både av ledelse og kultur - for kjennskap til innholdet i disse begrepene er viktig for å gjøre noe med dem. Bare om du kan noe om det, vet du hvordan du kan bruke disse begrepene som redskap for å få til ting.

God ledelse innebærer en tenking og en del måter å få til ting med folk. Det har blant annet med hvordan du tenker i forhold til å motivere medarbeidere, og hvilke tanker du har om å kontrollere eller styre medarbeiderne dine, og hvordan du som leder går foran og former kulturen i den organisasjonen du arbeider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar