søndag 16. desember 2012

Kodak - fotogiganten som veltet

Kodak var i mange år nær synonymt med fotografi. Det var Kodak og Agfa som var store på film.

Kodak hadde på det meste 140 000 ansatte og var i mange år et velrennomert firma. De solgte film og fotografiapparater. Så kom digitalfotoet - og Kodak fortsatte å lage film. Nå forhandler Kodak med kreditorene. Gjelden er gigantisk. Les om saken i VG.

Et godt eksempel på hvordan produktets livssyklus kan være.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar