tirsdag 27. august 2013

Dårlig TV2-undersøkelse

Dårlig undersøkelse fra TV2
Som man spør ... kan man få de svarene man var ute etter. Det skal ikke bli mange innlegg om valgkamp her, selv om dette også er en form for markedsføring. Men jeg kom over denne saken, som må kommenteres.

Saken er nemlig at TV2 har gjennomført en undersøkelse - en slags undersøkelse rettere sagt, som er omtalt i nettavisen. De har spurt ansatte i sykehjem om:

"I hvilken grad går manglende ressurser utover en forsvarlig og verdig omsorg?"

Også i markedsføringsfaget driver man tidvis med undersøkelser, men slett ikke med slike spørsmål!

Ser du hva som ikke stemmer? Jo, i spørsmålet ligger en premiss om at det er manglende ressurser, som gjør omsorg dårlig.

Det gir ikke rom for å svare tydelig. Til dette spørsmålet kan man svare bekreftede, både dersom man mener eldreomsorgen får for lite penger og at dette gjør eldreomsorgen for dårlig, og dersom man mener at eldreomsorgen er god, men enda mer penger ville kunne gjort eldreomsorgen bedre. Svarmulighetene gir ikke grunnlag for noen entydig konklusjon om hva de som svarer mener

Når TV2 i tillegg sier at de som er misførnøyde med eldreomsorg er de som svarer  i svært stor grad» og «i noen grad», så blir dette helt på viddene.

Dette har ikke noe med om man har det ene eller det andre politiske standpunkt, det har med å stille nøytrale gode spørsmål som får fram meninger. Det gjør ikke TV2 her. I tillegg så forsvarer de seg når de blir kritisert for det, og stiller spørsmål om kritikerens (valgforsker Frank Aarebrott) sine motiver for kritikk. Det er for dårlig TV2 - sorry!

I denne saken fra Aftenposten kan du se TV2s undersøkelse i en lenke.

Enig eller ikke? Legg igjen en kommentar da vel...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar