torsdag 3. april 2014

Skidt for brandet

Faksimile - eksempel på verdiassosiasjon
Overskriften er omtalen av betydningen negativ omtale kan ha for et merkenavn. Merket er nemlig det som skiller mange produkter som er relativt like fra hverandre.

Det er e24.no som melder at Carlsberg har fått 500 millioner i bot for ulovlig prissamarbeid. Det betyr at de samarbeider med sine konkurrenter om å holde høye priser på produktene sine. Hvis alle er enige i det, så virker ikke konkurransen - man har inngått avtaler om det. Slike avtaler benevnes som kartellvirksomhet, og er ikke lovlig. Dette kan du lese om på Politiets nettsider om dette. Vi har sett en rekke slike saker i mediabildet. Et raskt søk på google viser deg eksempler på slike saker.

I den opprinnelige saken her så diskuteres også følgene for omdømmet. Som tidligere beskrevet er omdømme tett knyttet til det man kan kalle corporate brand - firmamerkevaren, i dette tilfellet Carlsberg. Slike saker gir oppfatninger eller assosiasjoner når man hører dette. Disse assosiasjonene jobber man for å påvirke når man bedriver merkevarebygging. Men samme skjer altså når man får omtale på denne måten.

Derfor er det verken lov eller lurt...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar