fredag 7. november 2014

Nettavisen får kritikk

Grenselinjen mellom redaksjonell omtale og reklame er ikke alltid tydelig. Man kan få inntrykk av at dette er noe det spekuleres i. Hvor lurt er det?

Saken er beskrevet på kampanje.com, som er opptatt av slikt.

Man kan kritisere dette fenomenet ut fra to helt ulike perspektiver.

I saken leser vi om "vær varsom plakaten", pressens egne etiske regelverk for hvordan pressen bør opptre for å kunne ivareta en uavhengig og kritisk rolle, og få tillit og kunne ivareta den samfunnsrollen pressen har. Saken du ser illustrert her som lettbent underholdningsstoff om shopping er ikke redaksjonelt om "shopping" det er betalt "annonse". For trykker du deg videre så kommer du til en nyhetssak med en smal liten linje som heter "Kommersiell markedsføring", men det ser ellers ut som en nyhetssak. Saken som leder deg dit er kun merket shopping.

De er derfor klaget inn for pressens egne Pressens faglige utvalg (PFU).

Dette er pressens perspektiv. Det strider mot pressens egne etiske normer. Det ødelegger for pressen selv. Folk mister tiltro til pressen generelt, og til mediet som gjør slik spesifikt. For mediet er dette ødeleggende. De blir mindre attraktive som annonsemedium på sikt av dette, og ingen stoler på dem. Ikke særlig lurt altså.

Det andre perspektivet er for den som driver med markedsføring. Det er nemlig heller ikke lov å være utydelig på hva som er reklame. Er noe markedsføring, skal det være tydelig. Dette er lovfestet i markedsføringsloven.

Så tvilsomheter kan ses på fra ulike perspektiver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar