fredag 21. november 2014

Trege på omstilling

Under overskriften Oops, jeg glemte å omstille meg går Håvard Bungum løs på taxinæringens evne til å omstille seg.

For tiden driver taxinæringen en kamp mot pirattaxier, mot sosiale nettverk og apper som er rettet mot å ta fra dem næringsgrunnlaget, og mot andre som helt eller delvis kan dekke samme behov. Næringens svar på de nye konkurrentene er i stor grad at de prøver å skjule seg bak gammeldagse men dog gjeldende løyveregler.

Taxinæringen er i konkurranse innad, men også mot egen ineffektivitet og stivbente prising. Bransjen er inndelt i løyver. Offentlige tillatelser som gir en delt enerett til å utøve et yrke som krever at man kan kjøre bil og er kjent. Ikke stort mer enn det egentlig.

Bransjen har også vært beheftet med en del negative oppslag. Bungum argumenterer for å samle løyvene i større enheter - enheter som kan rasjonalisere, det vil si drive mer effektivt.

I dag er taxinæringen en næring som kan sies å være lite tilpasset det folk vil ha. Det kan true næringen. For mens kundene er på utålmodig leting etter bedre alternativer, driver drosjenæringen kanskje en kamp om å få forbli beskyttet slik den er. Langt på vei enig med Bungum at dette kan være skummelt for bransjen selv. Kanskje er de sin egen fiende. For med et pennestrøk av reguleringsfjerning kan de være utkonkurrert om de ikke er gode nok til å konkurrere.

Noe å tenke på for drosjene...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar