tirsdag 27. januar 2015

Smartere annonsører

Øystein Skiri i Boost Communication, bildet lånt fra Twitterprofilen
Grunnleggeren og sjefen i det Trondheimsbaserte firmaet Boost Communication uttaler seg om trender. Alltid artig å høre hva folk som har fått til noe i bransjen mener om trender framover. Det sier noe om hva som beveger seg.

Nå kan man jo også si at når en leverandør snakker om trender, slik Skiri gjør i kampanje.com, så handler det også om hva de har å selge. Dette gjelder også med Boost. Du kan se sidene til selskapet her, for å danne deg et bilde av hva de driver med. De har i ganske lang tid nå tilbudt tjenester som gir muligheter for å målrette og gir muligheter for å samle inn feedback fra kunden som man kan lære av.

Tjenestene Øystein Skiri beskriver er ulike måter å få til å bruke mobile enheter i markedsføringen. Først og fremst mobiltelefon, men også andre enheter som for eksempel biler. Og hvordan man praktisk gjør det er det han kaller for "pakketering" - litt fjonge ord her og der. Et annet ord han bruker er "wearables" som for eksempel er en mobil enhet i frammars -en enhet man har på seg, som iWatch/Applewatch, Smartwatch. Når ny teknologi kommer, vil også mulighetene øke for den som kan bruke teknologien.

Skiri spår at man i større grad vil slutte å tenke «one campaign fits all», og i større grad vil ta hensyn til den enkelte. Hva betyr så dette? Jo, man kan som jeg har vært inne på ta hensyn til handlemønster, medlemsskap og hvor man befinner seg. Han omtaler også ordet "beacons" i forbindelse med lokalisering. En beacon er en slags "varslingsbøye". Du kan sette opp enheter som oppfatter at du er i nærheten med din mobile enheter, for så å sende deg informasjon som passer - om muligheter for rabatt, salg, påminning om at dine varer er ankommet, du kan lokkes til bestemte steder når du er i nærheten. Altså reklame du får fordi du er deg eller du er der.

Skiri mener at markedsføring og teknologi vil gli over i hverandre som fag. Jeg er usikker på og litt skeptisk til denne spådommen må jeg nok medgi. Mange har ment dette før ham om ulik teknologi. Men markedsførere må være oppmerksom på muligheten for å bruke teknologi. Og stikk mot det Boost-sjefen skriver mener jeg man må være kritisk. Man må ikke bruke alt som er mulig. Bruk av teknologi må aldri bli drivende for markedsføring. Markedsplanen - det vil si det du vil oppnå må være drivende. Da jobber du systematisk og målrettet. Du lever godt med å la noen utmerkede teknologiske muligheter passere. Det er ikke noe mål i seg selv å være moderne. Men man bør være våken for når nye muligheter gjør jobben bedre enn gamle. Og denne teknologien gjør det for noen, kanskje mange.

Ellers er det artig å se hvor mange engelske ord det er mulig å få inn i en setning: "Geosegmentering av butikker kombinert med riktig call to action blir et «must»" sier Skiri.Yeah right, tenker jeg...

Er du i nærheten du få beskjed av markedsføreren betyr det. Skiri kaller seg CEO, som er en forkortelse for Chief Executive Officer - Administrerende direktør altså. Selve sjefen for firmaet.

En annen trøndersk leder, Odd Reitan kaller seg colonialmajor - det er mange titler...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar