torsdag 26. januar 2017

Trege Norge?

Norge er et av landene som er fremst på digitalisering av befolkningen. Tettheten av smarttelefoner og nettbrett. 81% har smarttelefon, dvs mobiltelefonen kan kobles til Internett i følge medienorge/TNS Kantar.

Likevel er norske selskaper generelt er svake på e-handel i følge en sak på e24. Dette vil nok være et felt som utvikler seg, og som vi vil kunne lære av andre land på.. Nå skal det sies at Norge er spesielt på noen måter. Det er drøye avstander med lav befolkningstetthet. Det skaper utfordringer.

Men man kan snu denne også, og si at spredt befolkning favoriserer netthandel. For det er dyrt å ha oppegående handel for få folk, da må også produktene bli dyre.

En lokal variant av dette kan vi se av illustrasjonen her som er laget av elever ved Vadsø videregående skole i samarbeid med Vadsø Næringsforening.

Slagordet er ikke helt nytt - det har vært brukt i flere land før og handler om tendensen til å handle i mer sentrale strøk med bedre utvalg eller på nettet - og dermed undergrave grunnlaget for lokal handel. Når vi leser at Norge er e-handelssinker er det kanskje lite grunn til å glede seg for dem som driver med handel i utkantstrøk.

Men det er også slik at e-handel gir muligheter og trusler for alle. Også de lokale.

Det gjelder å følge med og ha en plan.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar