torsdag 9. februar 2017

Delingsøkonomien kommer

Delingsøkonomien tillates å etablere seg, også i Norge
Du kan like det eller ikke - men for den som driver i en konkurranseutsatt næring må man ta hensyn til det i situasjonsanalysen. Delingsøkonomien er her, og den er i ferd med å bli akseptert.

Det såkalte delingsøkonomiutvalget la fram sin rapport på mandag som var. Det åpnes opp for mer delingsøkonomi, og spørsmålet er ikke om det skal tillates men hvordan man kan få inntekter i statskassa  også fra delingsøkonomien. Delingsøkonomien er spådd å bre om seg. 80 ganger større er anslaget i saken som er lenket opp her.

Og delingsøkonomien må også dele, leser vi i en annen sak. For tillater man delingsøkonomi, så må virksomhet som skaper verdier bidra. Denne forretningsmodellen utfordrer vår vante måte å tenke ansettelser og beskyttede næringer. Og den viser hva som kan skje hvis næringer blir beskyttet og det kan hende er for lite konkurranse. Da blir næringen attraktiv, og alternative forretningemodeller kommer. Jeg har skrevet om dette før. Allerede i 2014 skrev jeg om drosjenæringen, og i en sak fra 2015, enda en fra 2015 og i en sak fra 2016.

Det er fristende å si, hva sa jeg... 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar