tirsdag 7. februar 2017

Trender å følge med på

Hva ser man i krystallkula. (Bilde: iStock Photo)
"Endringer er en konstant. Forretningsledere kan ikke stole på bakspeilet når verden endres raskt. Eksisterende forretningsmodeller er under press, og strategier og taktikker må kontinuerlig utfordres så de passer til din forretning i framtiden." - alt sammen et sammenhengende sitat fra Bjørn K. Haugland, beskjedent presentert som bidragsyter

Haugland er Konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV GL, og trekker opp en del trender han ser komme i Teknisk Ukeblad. Slikt er alltid interessant å få med seg, for om det ikke stemmer helt - i den forstand at det er slik virkeligheten blir, så er det i alle fall et uttrykk for hva kloke hoder tror og er opptatt av. Og da kan det gjerne komme til å prege utviklingen. Men det er ingen gitt å vite hva som blir oppfunnet. Plutselig kan det komme oppfinnelser som skifter logikken i bransjer som transport og kommunikasjon.

Miljøaspekt og ressurssituasjonen og fordeling er kritiske trekk. Vi kan ikke fortsette å bruke jorda på den måten vi gjør. Her vil det måtte komme endringer. Befolkningsendringer vil stille nye krav til oss, og vil kunne gi uroligheter. Vi kommer i større grad til å bo i byer, som blir større, og forskjellene blir større. En ny generasjon har en ny logikk, og krever mer åpenhet er et trekk. Endring av makt et annet, markedene blir mer beskyttet og dreier øst og sørover. Internett øker i omfang og utbredelse jorda over, som både er en fordel og en utfordring sikkerhetsmessig.

Interessant sak som enhver med interesse for markedsføring bør lese og reflektere over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar