onsdag 8. februar 2017

Tesla får så hatten passer

Zero emission - null utslipp - er det sant? Getty / Spencer Platt
Den finske eieren av bensinstasjonskjeden St1 og angivelig miliardær (i Euro) Mika Anttonen levner Tesla og den norske bilavgiftspolitikken liten ære.

"– Jeg forstår ikke hvorfor vi skal øke mengden med elbiler. Vi burde i hvert fall ikke bruke skattemidler til det. Tesla er en veldig kul bil, men jeg tror selskapet kommer til å gå konkurs. De har helt enkelt lovet for mye, sier han." Saken er referert i e24.


Nå kan man si at det ikke er noe rart at bensinstasjonene ikke liker el-biler, de lever jo av å selge bensin. Men så høres det jo ikke så dumt ut når han fortsetter: "– Hva tror du de gjør når de stanser og lader bilen i 20 minutter på én av våre stasjoner? De kjøper kaffe og pølser" - kanskje er det noe annet enn bare egen tapt omsetning Anttonen snakker om?

Har han et poeng da, denne Anttonen? I følge ham gis det et misvisende bilde av hvor klimavennlig elbilene er. Som han påpeker finnes også andre måter å redusere klimautslippene på.
"– Man kan lage en lov der biler bare kan kjøre i 120 kilometer i timen. Da hadde kjøretøyet vært mindre og ettersom motoren hadde vært lettere hadde den brukt 40 prosent mindre drivstoff."

Valget om å prioritere elbiler er politisk. Symboltungt. Bak det ligger et grønnglødende oppriktig ønske om å unngå forurensning.  At det er politisk det betyr at det kunne vært annerledes. Man kunne satset på andre teknologier. El-bilteknologien fører til transportbehov som neppe løses utslippsfritt, bilene skal lages, og de elektriske bilene blir tyngre på grunn av batteriene. Utslipp er avhengig av kjøretøyenes vekt, for energi man trenger avhenger av dette, og ikke alle utslipp er forbrenningsutslipp. I tillegg må energi lages, heller ikke strøm kommer unna dette. Hvis strømmen lages av fossilt opphav, så er bilene ikke utslippsfrie, selv om bilen ikke slipper ut idet den kjøres der den kjører. Så det er på grensen til helt usannferdig å kalle disse "zero emission".

Det er på nettstedet Business insider Anttonen gir karakterstikken "Norways electric car hype is misguided" - "So what is the point to make tax payers pay (€)20k per vehicle to a foreign car producer, when no emissions reductions are achieved?" sier han til Business Insider Nordic.

Interessant å følge med - det kan bli endringer i årene som kommer, hvem vet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar