onsdag 15. februar 2017

Tidsstyrt prissetting - priskonkurranse

Cirkle K på Nardo i Trondheim, en mandag i februar
I et såkalt oligopolmarked skjer prisfastsettelse ofte ved priskrig, eller ihvertfall ved sterk priskonkurranse. Bensinbransjen er et eksempel på dette.

Et oligopol er benevnelsen på et marked med få og store leverandører av homogene produkter - det vil si produkter som er like eller "gjør samme jobben" for kunden. Diesel og bensin er eksempler på dette.

Bildet viser en litt pussig sak med bensinmarkedet - de justerer prisene etter som uka går. De to bildene her viser Cirkle K på Nardo en nokså typisk mandag - Det lyseste bildet er fra morgenen klokken 08:02. Da koster dieselen 11,94 pr liter og 95 oktan bensin 14,35. Så faller kvelden på, og klokken blir 19:34. Dieselen har nå steget 27,7% i pris. Den koster nå 15,25 for literen. Bensinen har blitt 13,2% dyrere enn den var om morgenen. 16,24 koster den. Hva har skjedd? Prisen har blitt endret. Kun det. Ellers er det en normal mandag. Ikke spesielle svingninger i oljeprisen, ikke noe annet har skjedd som påvirker drivstoffprisen, annet enn at det er mandag - og mandager og torsdager - da er det "dyrdag" på bensinstasjonen. Slik har det blitt. Og bensinstasjonene følger hverandre. Norge er blant Europas aller dyreste på bensin - helt i toppen. Og tanker du på feil dag så er du ikke så lur.

Dette har vært tilfelle en stund, som du kan lese av en rapport fra 2010 fra Konkurransetilsynet. Konkurransen er et byfenomen. Det er jo stort sett ikke noe poeng å drive med dette i utkantstrøk. Men i byene så konkurrerer de få konkurrrentene som finnes etter et mønster. Og det mønsteret er dyrt på mandag og torsdag litt ut på dagen, og så faller det mellom dette. Skal du ha billig bensin så tank søndagskveld eller mandagsmorgenen. Slik er det. Og forbrukerne har vent seg til dette. De handler  i stor grad når det er billig.

Noe billigere er  det på ubetjente bensinstasjoner. For de har lavere kostnader. Men svingende priser er altså et byfenomen.

Du kan følge litt med selv - interessant å følge... Og penger å spare om du tanker drivstoff.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar