fredag 3. februar 2017

Priskrig lønnsomt

Extra kutter epleprisen, bilde lånt fra dagligvarehandelen.no
Remas lansering av Æ medførte en økning av konkurranseintensiteten i bransjen. I alle fall for en periode. Men er det lønnsomt? Hvordan kan man bedømme det?

Du fikk det sikkert med deg. "Æ" ble lansert, og med det 10 på 10, 10% på de 10 varene du handler mest, unntatt noen varer. Nå har de i en kampanjeperiode dobbelt Æ, altså 20% på de 10 og all frukt og grønt.

Pris er et fascinerende konkurransemiddel. Du har ikke før gjort noe før: 1) Kundene reagerer 2) Konkurrentene reagerer og A) du tjener mer penger eller B) du tjener mindre penger. Og ennå har vi ikke snakket om lønnsomhet. Foreløpig er det bare penger inn - mer eller mindre. I tillegg kommer kostnader, om de utvikler seg til det verre eller bedre. Så det er et litt uoversiktlig bilde dette.

Derfor har vi et hjelpemiddel for å bedømme hvordan etterspørselen vil utvikle seg ved en endring i prisen. Priselastisitet heter det. Det forteller om prisen får etterspørselen til å endre seg veldig eller bare litt. I en sak om priskrigen leser vi om en dobling av bonusen på frukt og grønt hos Coop Extra. Dette har etter hva vi leser ført til en 20% salgsvekst på frukt og grønt. Hva skal vi si om dette? Er det bra eller ikke? Går det an til å si noe mer konkret om det?

Vi regner litt Hvis du handler for 100 kroner ville du da tidligere måtte betale 94,50. Med doblet rabatt blir det nye tallet å betale 89,- Altså 5,50 i økt rabatt. Ekstrarabatten på 5,50 er 5,82% av gamleprisen som var 94,50 etter gammel rabattordning. Salgsøkningen var på 20%.

Isolert sett betyr det altså at en forholdsvis liten prisendring (riktignok skrytt av som en dobling) fører til en mye større endring i mengde man selger. Det betyr at prisen er det man kan kalle elastisk - "sprettent" følsom for prisendringer, for å si det slik.

Det betyr at man tjener inn mer penger ved å sette ned prisen, slik Coop Extra gjør. Hvilke ekstra kostnader de har på dette er vanskelig å bedømme for en utenforstående, men det må de selvsagt også vurdere. I tillegg må de vurdere den såkalte krysselastisiteten, virkningen en prisendring har for omsetningen av andre varer. Hvis en prisendring på frukt og grønt får kunder til å kjøpe mye annet er prisendringen kanskje ekstra gunstig.

Priselastisitet er tema på markedsføring og ledelse 2, og kan hjelpe en til å ta bedre prisstrategiske valg. For pris er et konkurransemiddel - noe vi kan gjøre noe med som virker. Det gjelder bare å skjønne hvordan. Jeg skrev også om dette begrepet i saken "Jubler for hva?" for noen dager siden. Denne saken har også noen lenker til steder du kan lese litt om begrepet priselastisitet, om du ikke allerede har lest det i forbindelse med markedsføring og ledelse 2.

Markedsføring har mange eksempler fra livet rundt oss...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar