fredag 12. februar 2016

Prisdifferensiering skaper reaksjoner

Kilde adressa.no
Prisdifferensiering kalles det når du tar forskjellig pris for tilsvarende vare fra forskjellige folk. 

Hvis du for eksempel selger et eple og tar fem kroner fra en, og sju kroner fra en annen. Hvordan tror du det går? Den som må betale sju blir sur om hun finner ut av det. Og det er nettopp det vi hører om i en sak på adressa nå. Til og med Forbrukerrådet engasjerer seg, og sier: "Det bør ikke være grunnløse forskjeller mellom kjønnene".

Som du ser av oversikten er det forskjeller på artiklene adressa har undersøkt. Du kan jo lete og sammenligne neste gang du er i butikken selv.

Prisdifferensiering er en tenking du kan bruke i prissettingen din for å skille ulike delmarkeder som har ulik betalingsvilje eller -evne.

Det finnes ulike varianter av prisdifferensiering. Den første er å skille mellom ulike segmenter - ulik pris fordi du er den du er. Dette er det vi ser her. I slike tilfeller er det grunn til å minne om at skal man skille markedene slik, er det en fordel (nærmest en betingelse) at markedene er tydelig atskilt. At det ikke skjer sammenlikninger og for mye kommunikasjon mellom de ulike segmentene. For eksempel er det lettest når mediebruken er helt forskjellig. I dette tilfellet kan man lett sammenlikne produktene i butikken. Da spørs det om kundene blir så veldig fornøyd. Og blir kundene sure, så har man naturligvis et problem. Sure kunder handler mindre. I tillegg må vi holde oss innenfor en samfunnsutvikling som aksepteres. Det er det kosmetikkbransjen her sliter med. De blir "fersket" på at det ikke er noen rimelig grunn.

Man ser også prisdifferesiering etter gruppe, for eksempel pensjonistpriser, lavere pris for barn, elever og studenter. Det synes folk stort sett er forståelig og greit. Så da blir det ikke leven av det, som her.

Prisdifferensiering kan man også gjøre for forskjellig tid. Man kan selge billigere i perioder med ledig kapasitet - ser man ofte for reiselivet eksempelvis, og på kino om formiddagen. Eller man kan selge til ulik pris i ulikt område. Dette kan ha sine grunner, men folk vil ofte ikke reagere på det, fordi det er lite prissammenligning. I tillegg kan man si - "så handle der det er billigst". Det er altså ikke noe urimelig med det,

Bruken kan også være et grunnlag for prisforskjeller på en og samme vare. Forskjell i pris på strøm til hjemmebruk og hyttebruk er et eksempel på dette, ulikt gebyr for å bruke kort eller ta ut penger på ulik måte et annet. Lett å skjønne og folk aksepterer det.

Og det er nettopp det som er problemet med prisingen vi leser om her. Det er ikke lett å skjønne at den er rimelig. Grunnen er for svak. I tillegg ble det synlig. Så da spørs det om kosmetikkbransjen velger å stå i mot presset - eller vente og se om det mister oppmerksomhet. Slike systemer tåler nemlig ikke oppmerksomhet over tid. Hvis ingen bryr seg, så går det jo bra. Det blir derfor spennende å se hvordan saken utvikler seg.

Følg med - og sammenlign gjerne litt selv. Har du gode eksempler, så post gjerne en kommentar under.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar