fredag 1. februar 2013

Dårlig skjønn

Faksimile fra adressa.no
Idet jeg leste saken som her er referert på nett slo det meg at her er det et mangel på skjønn som er utøvd. 

Kontrollørene har et regelverk å følge. Men det er og har alltid vært lov å tenke, selv og kanskje særlig på jobb. I denne saken på adressa.no kan vi lese at kontrollørene slår ned på noe de oppfatter å være en slags markedsføring for øl inne på en mikrobryggeri-pub.I dette tilfelle er det en informasjonstavle om ølpriser inne på en ølproduserende pub. Her ser man priser på både alkoholholdig og ikke-alkoholholdig drikke. Men altså ikke sprit og vin - og da mener kontrollørene etter hva jeg forstår altså at øl forfordeles og at dette blir ølreklame...

Forøvrig er det verdt å merke seg at alkoholreklame ikke er lov i Norge, jfr alkohollovens §9, og forskrift til denne.

Norge har et strengt og omfattende forbud mot alkoholreklame. Regjeringen har uttalt et mål om å arbeide for å opprettholde forbudet i størst mulig grad. Dette forbudet ses på som viktig for å begrense skadene som følger av alkoholbruk. Forbudet har sin begrunnelse både i etterspørsel
og i holdningsskapning. Fra regjeringens sider om dette leser vi:

"Det skal hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel og opprettholde forståelse i befolkningen for at alkoholholdige drikkevarer er annerledes enn andre handelsvarer, og at det derfor er behov for særskilt regulering. Reklameforbudet er under press fra kommersielle aktører som ønsker å spre informasjon om og fremme salg av alkoholprodukter.

Det er et problem for norsk alkoholpolitikk at dette er en lovlig vare, og at vi har spesielle regler i forhold til andre land vi samarbeider om kjørereglene for forretningsdrift med. Våre regler er under press, og det er et flertall i Norge for en restriktiv alkoholpolitikk. Næringslivet bør respektere dette.

Men derfra og til å håndheve reglene på denne måte virker på meg fullstendig misforstått. Det kan neppe være dette lovgivere har forsøkt å unngå eller oppnå alt etter hvordan man ser det.

Enig? Si din mening som kommentar da vel.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar