tirsdag 15. desember 2015

Hoteller med delingskonsept

Delingshotell? Foto: Eivind Senneset
Hoteller er i ferd med å få nye konkurrenter. Ved organisert delingsøkonomi kan du låne leiligheten til noen i stedet for å bo på hotell, eller låne en seng hjemme hos noen. Ekstra opplevelser med stedet du er og billigere kan være grunner til å gjøre det.

Og reiselivet er ikke uventet begrenset begeistret. Ulovlig slår  Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv fast i en sak på DN. Utgangspunktet er leiekontrakter som binder leiere til hybler over lang tid. Når noen kan ta organiseringen med det har man et konsept. Billig rom. Men er det lov? "En bolig som er regulert som bolig, [skal] ikke disponeres som næringsareal ulovlig", skriver Devold i en kommentar til DN. Minner meg på hvordan taxinæringen har møtt Uber - de trekker "det er ikke lov"-kortet. Løyve - enerett. Men slikt kan og vil kanskje endres. Reglene må tilpasses en ny tid, ikke fortiden.

Undrer meg hvor lite offensivt slikt møtes av bransjer. Hvorfor sier de ikke - kom igjen, vil dere konkurrere så skal vi det? De må jo mene de er bedre, hvis de tenker å fortsette med å ta høyere pris? Hva er de bedre på? Dyrk det! Fortell hva dere står for som berettiger høyere pris.

For at det kommer til å bli mer konkurranse fra delingsøkonomi-konsepter, dvs at private låner ut mot betaling eller byttelåner er høyst trolig. Når folk sitter på store og verdifulle ressurser de ikke bruker fullt ut, og man har nettverk for å søke på det over hele verden, og et system for å organisere det - inkludert forsikring. Ja, da vil det bli konkurranse. Det er bare å innstille seg på det. Det vil forandre bransjer - utfordre bransjer, og kreve at bransjer er tydelige på hva de leverer ekstra for mer penger.

Delingsøkonomien er spennende å følge med på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar