onsdag 9. desember 2015

Lurer ad-blockere

Vg på nett med reklame som treffer dem som sier nei
Vg har lykkes med å vise dem som sier nei til reklame reklame. Altså - de som har blokkert reklame får likevel se den, og det ses på som et gjennombrudd.

Det er Kampanje.com som kommer med den "gledelige" nyheten om "ja til de som sier nei".

Og grunnen til at de gjør det er segmentering - den gruppen som blokkerer dem er gruppen de spesifikt er ute etter. For å gjøre dette velger de angivelig å ikke ha noen forstyrrende annonse, og ved "å hardkode" annonsen når den allikevel fram. Hva dette i praksis betyr er litt uklart, men det betyr ihvertfall at de får til å servere også dem som har blokkert annonser annonsene de har prøvd å blokkere. Og de har funnet ut at "målgruppe ikke er imot reklame, det må bare serveres på deres premisser".

Dette er målgruppen som heller ikke er tilstede på mange andre medier man kunne brukt, så slik sett er det et gjennombrudd for å få tak i gruppen.

Men så er det den etiske biten da - og her har vi sparsomt med opplysninger fra saken. Markedsføringsloven har en egen bestemmelse om agressiv markedsføring, §9. Så om man her er i et grenseland moralsk og juridisk, det kan tenkes.

Interessant sak å reflektere over i alle fall...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar