onsdag 8. januar 2014

Reklame er et valg

Trinnene i en markedsplan
Reklame er et valg - er overskriften på denne saken. Dette fordi reklame kan være en del av markedsføring - akkurat som markedsføring faktisk kan være helt uten reklame.

Man velger dette selv. Det viktige er om det virker. Markedsføring består normalt av en del trinn, hvor rekkefølgen er noenlunde som modellen viser. Vi kaller dette gjerne for en markedsplan. Det er verdt å merke seg med en markedsplanen, at det viktige er planmessig atferd, ikke selve planen - planer er papir. Planlegging derimot er viktig.

Situasjonsanalyse er gjerne første trinnet i en markedsplan. I dette trinnet skaffer bedriften seg den informasjonen man trenger om bedriften selv, historie og nåtid, og omgivelsene gjerne med fokus på framtid, muligheter og trusler man kan se.

Ut fra dette formulerer man målsetninger for bedriften. Det er viktig at målsetningene er konkrete og målbare. Målsetninger innenfor markedsføring handler ofte om omsetning (salg), resultat (hva man sitter igjen med når alt er betalt) eller markedsandel. Dette kan gjelde for hele bedrifter eller for avdelinger innenfor bedrifter. Og det kan også gjelde organisasjoner. I slike tilfeller er målene ofte knyttet til å oppnå noe annet enn penger, som for eksempel politiske mål.

Når målsetting er satt, er neste trinn å ta stilling til "hvem er våre kunder". Hvem velger vi ut som målgruppe. De færreste bedrifter avviser kunder, men de har gjerne tanker om hvilke kunder de skal prøve å få tak i, ut fra sosiografiske, psykografiske eller adferdskriterier de har tilgang til om folk. Er du usikker på hva dette betyr, så søk opp segmentering på bloggen her. Trykk på ordet i ordskyen.

Dette danner grunnlag for å tenke ut effektive løsninger til å kjempe om akkurat de kundene vi har tro på. Vi har da kommet til valg av konkurransemiddel. Det er vanlig å dele dette i fem  p'er, nemlig produkt, pris, plass, påvirkning og personale. Innenfor disse kategoriene er det mulig å foreta seg ting som avgjør i hvilken grad vi lykkes.

En markedsstrategi er en overordnet plan for hvordan man ser for seg å bruke konkurransemidlene på devalgte målgruppene. Tesla har gjort dette leser vi i en sak på Kampanje. Og løsningen ble å ikke drive tradisjonell reklame. De har valgt en strategi som er helt annerledes. Sannsynligvis fordi de har funnet ut at det er billigere og mer effektivt å gjøre andre tiltak. Og for Tesla betød dette en økning på nær 5000%. Formidable tall altså. Nå skal en være litt varsom med å regne prosenttall ut fra små tall. Men de solgte over 1400 flere biler i 2013 enn året før. Og det er ikke så verst. Det viser ihvertfall at annonsering ikke er en nødvendighet, det er et valg - dersom en har tro på at det virker (best i forhold til kostnad ved ulike tiltak).

Det finnes innenfor konkurransemidlene et utall forskjellige tiltak man kan velge. Velg det du har mest tro på, og som du kan begrunne best.

Enig? Legg gjerne igjen en kommentar om du har...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar